Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

156 S[irotci] n[ebožtíka] Martina Tkadlčka

f 416a

K tomu statku jest jeden sirotek Jíra.
Náleží jemu spravedlnosti:
Na vinohradě v Radostné hoře, který jest prodán Kašparovi Těšínskému za summu 40 R, závdanku dáti má z užitku 2 R.
Summa ta.
Z toho statku tito dluhové zaplatiti se mají:
Jírovi Vnučkovi dluhu 1 R 10 gr.
Jírovi Bouchalovi 6 gr.
Knězi Jiříkovi z Pavlovic 4 R 15 gr.
Summa dluhův 6 R 15 gr.

Příjem a vydání:
Letha 1609 za purgkmistra Jíry Pejhy přijato od Kašpara Těšínského závdanku za vinohrad 2 R.
Z toho dáno Jírovi Vnučkovi za dluh 1 R 10 gr.
A nápadníkům Jíry Bouchala 6 gr.
Letha 1611 za purg[mistra] Vaňka Spěvákovýho přijato od Kašpara Těšínskýho za vinohrad v Radostné 2 R.
Ty sou dány knězi Melicharovi Veselskýmu, zeti kněze Jiříka z Pavlovic, na dluh ut sup[ra].
Letha 1612 za purg[mistra] Jana Kolacije přijato od Ondry Těšínskýho za Radostnou na místě Kašpara syna svého 2 R.
Ty přijal kněz Melichar Veselský, nápad[ník] n[ebožtíka] kněze Jiříka.
f 416b
Letha 1613 za purgkmistra Jana Kolacie přijato od Ondry Těšínského na místě Kašpara syna jeho za vinoh[rad] 2 R.
Jakož náleželo Jírovi dílu jeho 34 R 29 gr, ta spravedlnost jakožto po zběhlým jest k ruce panské obrácena a po letech jíti má. Z níž jest poraženo, co na dluhu za Jeho [Mil]ost Pánem bylo 2 R. Act[um] ut s[upr]a.
Letha 1614 za purgmistra Jíry Vnučky od Ondry Těšínskýho za vinohrad v Radostné přijato 2 R.
Letha 1615 za purgkmistra Jíry Vnučka od Ondry Těšínskýho za vinohrad v Radostné hoř přijato 2 R.
Leta Páně 1616 za purgkmistra Jana Vaškového od Ondry Těšínského za vinohrad v Radostné přijato 1 R.
Jest obrácen k ruce JM Páně ten 1 R.
Leta Páně 1617 za purgkmistra Jiříka Vnučka od Ondry Těšínského přijato za vinohrad v Radostné hoře 2 R.
Ty jsou obrácené k ruce JM Páně po s[irotku] zběhlém.
Letha 1618 za purgkmistra Jiříka Vnučka přijato od Ondry Těšínského za vinohrad v hoře Radostné 2 R.
Ty jsou obrácené k ruce JM Páně.
A jakož jest dluhu za JM Pánem peněz těchto sirot[ků] zůst[ávalo] 4 R, ty se porážejí po Jírovi zběhlém.