Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

157 S[irotci] n[ebožtíka] Petra Hoďasa

f 417a

K tomu statku jsou sirotci tito: Jan, Pavel a Jíra.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 9 v Městečku co zaplaceného bylo, zase všeckno škoduje, protože jest od nepřátel všecken spálen.
Vinohradu čtyri krefty na Nové hoře zaplacený za 70 R.
Půl achtele vinohradu v Petrušovci zaplacený za 20 R.
Kráva jedna z teletem za 8 R.
Dobytka svinského pět kusův za 2 R.
Šatů ložných 3 podušky a duchna jedna za 4 R.
Vína 1 bečka za 15 R.
Summa statku 122 R.
Z toho statku tito dluhové se zaplatiti mají:
Michalovi Michnovi 8 R.
Macháňkovi dluhu 5 R.
Matějovi Přerovskýmu do Hradiště 7 R 25 gr.
Kateřině Vaškových 27 gr.
S[irotkům] n[ebožtíka] Macka Šarovcových za víno 1 R 21 gr.
Pacholku za službu 1 R 15 r.
Do Velkej Hašašovi 13 gr.
Janovi Bělínovi za kolo 1 R.
Novokřtěncům od želez 1 R.
Ty dluhy sou všecky zaplaceny.
Summa dluhův 27 R 11 gr.
Zuostává čistého statku mimo dluhy 94 R 19 gr.
Dělíc to na 3 díly, přijde na každého po 31 R 16 gr 2 den.

A tak ten statek jest všecken na ruce postavený a dluhy Mach Vašků všecky zaplatil.