Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

158 S[irotci] n[ebožtíka] Jíry Bouchala

f 419a

K tomu statku jsou nápadníci tito: Jan Psíků, Jan Bouchal a Kuna vdova.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na těchto věcech:
Na gruntě 17 v Městečku a poloulání zaplacených peněz 51 R 16 gr 5 den, placením po 6 R od letha 1609 až se Janovi Vnučkovi do Strážnice a jiným 76 R předních peněz vyplatí.
Achtel vinohradu na Nové hoře zaplacený ve 40 R.
Achtel vinohradu v Staré hoře zaplacený ve 20 R.
Summa statku 111 R 16 gr 5 den.
Dělíce tu summu na 3 díly, přijde na každého po 37 R 5 gr
4 den.

Jan Bouchal ujal grunt s půl lánem roli i s tím, což na něm zaplaceného jest, totiž 51 R 16 gr 5 den.
Z toho sobě srazil dílu svého 37 R 5 gr 4 den, zuostává dopláceti 34 R 11 gr 1 den.
Jan Psíků přijal na díl Kateřiny manželky své půl achtele vinohradu ve 20 R, zuostává se jemu ještě dodati 17 R 5 gr
4 den.
Kuna vdova přijala achtel vinohradu v Staré hoře ve 20 R, zuostává se jí doplatiti 17 R 5 gr 4 den.
f 419b
Kuna vdova zemřela a dílu svého nedobraného po sobě zanechala summy 17 R 5 gr 4 den. To připadlo na Jana Bouchala a Jana Psíka, přijde na každý díl po 8 R 17 gr 5 ½ den.
Jan Bouchal, což jemu nápadu po Kuně, mateři jeho zemřelé, přišlo, totiž 8 R 17 gr 5 ½ den, ty jest sobě na gruntě svém porazil.
A což Janovi Psíkovi toho nápadu vejš psaného po Mandě, mateři manželky jeho, přišlo, totiž 8 R 17 gr 5 ½ den, ty jest témuž Janovi Bouchalovi pustil a jemu se tu tolikéž na zaplacení gruntu jeho vypisují, tolikéž což se témuž Janovi Psíkovi dílu jeho dodati zůstávalo, totiž 17 R 5 gr 4 den.
A tak ten statek jest na svém místě postaven.