Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

159 S[irotci] n[ebožtíka] Staňka Miklových

f 421a

K tomu statku jsou nápad[níci] 2: Mikuláš a Pavel.
Náleží jim spravedlnosti na těchto níže psaných věcech toto:
Na gruntě a poloulání roli 23 zaplaceným 30 R.
Achtel vinohradu v Radostné hoře zaplacený za 20 R.
Achtel vinohradu na Nové hoře zaplacený za 40 R.
Summa statku 90 R.
Z toho statku se má zaplatiti Petrovi Dvořákovi za kus humna přikoupeného 15 R, placením od letha 1609 po 2 R.
Zuostává čistého statku mimo zaplacení dluhu ještě 75 R.
Dělíc to na 2 díly, přijde každému na jeho díl po 37 R
15 gr.

Mikuláš ujal na svůj díl půl grunthu a čtvrt roli ve 15 R.
Achtel vinoh[radu] v Radostné za 20 R.
Půl acht[ele] vinohradu na Nové hoře za 20 R.
Summa 55 R.
Zuostává dopláceti 17 R 15 gr, placením od letha 1609 po
2 R.
f 421b
Pavel přijal na svůj díl půl grunthu a čt[vrt] roli v summě 15 R.
Půl vinohradu na Nové hoře za 20 R.
Summa 35 R.
Zuostává se jemu dodati ještě 2 R 15 gr.

Příjem a vydání:
Mikuláš Staňka Miklových a Pavel Juračků na místě Anky manželky své společně se o tento statek srovnali, tak že jeden druhému ničím povinen není, toliko povinni budou těch 15 R, jakž napřed psáno, Petrovi Dvořákovi za kus humna zaplatiti, jakž to při gruntě 23 zapsáno najdeš.