Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

160 S[irotci] n[ebožtíka] Jakuba Šimkového

f 424a

K tomu statku jest jeden sirotek Kateřina a Barbora mateř jeho druhá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Novosad v Novej hoře zaplacenej za 40 R.
Vinohrad v Petrušovci zaplacenej za 40 R.
Kráva jedna za 5 R.
Svinskýho dobytka 2 kusy za 1 R.
Summa 86 R.
Z toho se má dluhu zaplatiti:
Martinovi Pavelkovýmu za Novou horu ostatních 4 R.
Dluhu do cechu řeznickýho 3 R.
Janovi Vlachovi 4 gr.
Summa dluhu 7 R 4 gr.
Zůstává čistého statku mimo dluhy 78 R 26 gr.
Dělíc to na 2 díly, ořijde na každý po 39 R 13 gr.

Barbora mateř přijala na svůj díl vinohrad v Novej hoře ve 40 R.
Krávu a dobytek svinský v 6 R.
Summa 46 R.
z toho sobě srazila dílu svého 39 R 13 gr, zůstává sirotku dopláceti 6 R 17 gr.
Kateřině dílu jejího přišlo 39 R 13 gr.

Příjem a vydání:
Letha 1611 za purg[mistra] Vaňka Spěvákovýho přijato od Pavla Daňkového závdanku za vinohrad v Petrušovci 3 R.
Ty sou dány na dluh do cechu řeznickýho.
Též přijato od Barbory, mateře těch sirotkův, za statek
4 R.
Ty jsou dány na dluh Martinovi Pavelkovýmu za vinoh[rad].
f 424b
Letha 1613 za purgkmistra Jana Kolacie přijato od Barbory mateře za statek 2 R.
Od Pavla Daňkového za vinohrad v Petrušovcích 2 R.
Letha 1614 za purgmistra Jíry Vnučky od Pavla Daňkového za vinohrad v Petrušovcích 2 R.
Letha 1615 za purgkmistra Jíry Vnučka Šimek Zálešák na místě Pavla Daňkového položil za vinoh[rad] v Petrušovcích
2 R.
Od Barbory matky na přebrané peníze ostatních přijato
17 gr.
Leta Páně 1616 za purgkmistra Jana Vaškového Šimek Zálešák položil za vinohrad na místě Daňkového Pavla 1 R.
Leta Páně 1617 za purgkmistra Jiříka Vnučka od Šimka Zálešáka na místě Pavla Daňkového za vinohrad přijato 2 R.