Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

162 S[irotci] n[ebožtíka] Vale Mlynáře

f 429a

K tomu statku jest sirotek 1 Anna a Anka mateř její druhá.
Našlo se jim spravedlnosti na těchto věcech:
Na gruntě 53 zaplaceného 15 R 6 gr, placením po 2 R když se předním nápadníkům 14 R 24 gr vyplatí.
Půl achtele vinohradu v Novej hoře, kterýž neb[ožtík] otec těch sirotkův vysadil, ve 40 R.
Vína 2 bečky po 12 R jedna každá, za 24 R.
Kráva a 1 tele 7 R.
Summa statku 86 R 6 gr.
Dělíc to na dva díly, přijde na každý po 43 R 6 gr.

Anka mateř ujala podsedek i s tím, což na něm zaplaceného jest v 15 R 6 gr.
Půl achtele vinohradu na Novej hoře ve 40 R.
Vína 1 bečku ve 12 R.
Krávu a tele ve 7 R.
Summa což na svůj díl přijala 74 R 6 gr.
Z toho sobě srazila dílu svého 43 R 3 gr, zůstává mimo to, což přijala, sirotku dopláceti 31 R 3 gr.

Příjem a vydání:
Anna sirotek zemřela a díl její připadl nápadem na mateř její za tú příčinú, že jest na vdovské stolici seděla a stavu svého neproměnila, totiž summy 31 R 3 gr.
Stalo se za purgkmistra Jana Kolacie letha 1613.