Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

163 S[irotci] n[ebožtíka] Jakuba Kapsy

f 431a

K tomu statku jest sirotkův 3: Anka, Zuzanna, Kateřina a Dorota mateř jejich čtvrtá.
Našlo se jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 3 na Závodí zaplaceného 40 R, ty všeckni nápadníci škodují a upouštějí.
Též což na krajině v hoře Klučové zaplaceného, všeckno nápadníci upouštějí.
Vína 2 bečky po 11 R, činí 22 R.
Žita a rži co bylo, to se k gruntu zanechává.

Příjem a vydání:
Letha 1611 za purg[mistra] Vaňka Spěvákovýho přijato za 1 bečku vína prodaného 11 R.
Z toho dáno za 2 m[ěřice] žita Jeho [Mil]osti Pánu 2 R
10 gr.
Věderního 1 R 10 gr.
Za bečku vinnou 1 R.
Janovi Kárníkovi dluhu zaplaceno 1 R.
Za čtvrt vína na dolevky 10 gr.
J.M. královské berně podle šacuňku 1 R.
Na pohřeb a za plátno Židovi dáno 27 gr.
Bartošovi písaři za vinohrad položeno za krajinu v Klučové 3 R.