Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

164 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Hlavy

f 433a

Zůstalo po něm sirotků 3: Tomáš, Kateřina, Margeta a mateř jejich Margeta čtvrtá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 63 v Městečku mimo prvnější vybrání zůstává 10 R 20 gr 3 1(2 den.
Na gruntě 42 na Závodí zaplaceného 24 R.
Na gruntě 50 na Závodí předních peněz zaplacených 40 R.
Vinohradu achtel v Klučové hoře zaplacený za 30 R.
Krávy 3, koně 2, hříbě 1, ovec 4, sviní 2.
Summa statku 104 R 20 gr 3 ½ den.
Z toho se tito dluhové zaplatiti mají:
Janovi Kolaciovi dluhu 2 R.
Zůstává statku 102 R 20 gr 3 ½ den.
Dělíc tu summu na 4 díly, dostane se každému po 25 R 20 gr 1 den.

Margeta, mateř těch s[irotků], přijala na svůj díl achtel vinohradu v Klučové hoře zaplacený za 30 R.
Srazíc sobě dílu svého 25 R 20 gr 1 den, zůstává dopláceti sirotkům 4 R 9 gr 6 den.

Táž Margeta mateř Kateřině a Margetě, dcerám svým, má každé z nich přisaditi jedno tele a Tomášovi hříbě.
f 433b
Příjem a vydání:
Od Jana Macigala za gr[unt] přijato 3 R.
Od Jíry Pejhy za gr[unt] 2 R.
Z toho dáno Margetě mateři na chování dítek 3 R.
Za grunty zasedělého verunku 2 R.
Leta 1616 za purgkmistra Jana Vaškového z gruntu 50 od Jana Suchomele za grunt přijato 3 R.
Z toho dáno Janovi Kolaciovi za dluh 2 R a mateři těch sirotků vydán jest 1 R.
Leta Páně 1617 za purgkmistra Jiříka Vnučka od Václava Přenského, kterýž ten grunt koupil, přijato 3 R.
Letha Páně 1618 za purgkmistra Jiříka Vnučka od Václava Přenského za grunt přijato 2 R.