Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

165 S[irotci] n[ebožtíka] Mikuláše Staňkového

f 435a

Zůstalo po něm s[irotků] 3: Margeta, Jan, Zuzanna a Barbora mateř jejich čtvrtá.

Na gruntě 23 v Městečku zaplaceného našlo se 70 R.
Na achteli vinohradu v Radostné hoře zaplaceném 30 R.
Na 2 achtelích vinohradu v Klučové hoře zapla[ceného] 67 R, když se přední peníze s[irotkům] n[ebožtíka] Václava Šáchy do Vrbky 41 R vyplatí, placením po 6 R.
Na gruntě 7 v Vrbce Veliké po bratru jejím 10 R.
Koní 4, kráva 1, tele, to se přidává k gruntu.
Summa statku toho za 177 R.
Dělíc tu summu na 4 díly, dostane se každému na díl jeho po 44 R 7 ½ gr.

Barbora, mateř těch sirotků, ujímá na svůj díl grunth se čtyrmi koňmi, krávou jednú a což k hospodářstvím v summě 70 R, placením počna letha 1616 po 2 R.
Vinohradu 2 achtele v hoře Klučové v summě 60 R.
Achtel vinohradu v hoře Radostné za 30 R.
Summa což Barbora přijímá 167 R.
Srazíc sobě dílu svého 44 R 7 ½ gr, dostane se jí dopláceti sirotkům 122 R 22 ½ gr, [na] vinohradě v Klučové po 6 R a na vinohradě v Radostné po 1 R.

Leta Páně 1617 za purgkmistra Jiříka Vnučka Jan Buchta koupiv grunt od Barbory, položil za něj peněz prvních 2 R.
Z Vrbky z gruntu 7 přijato těmto s[irotkům] náležitých 3 R.
f 435b
Letha 1618 za purgkmistra Jiříka Vnučka přijato z Vrbky z gruntu 7 položených peněz 3 R.
Barbora zůstalá vdova vzala sobě za muže Jíru Šklubala a on položil za 2 achtele vinohradu peněz 6 R.
Ty jsou obrácené do s[tatku] Václava Šácha do Vrbky.