Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

166 S[irotci] n[ebožtíka] Vaňka Miklových

f 437a

Po němž zůstalo sirotků 4: Kateřina, Zuzanna, Barbora, Anna a Margeta mateř jejich pátá.
Zůstalo po něm těm sirotkům:
Na gruntě 22 v Městečku Tomáše Filipového spravedl[nosti] 87 R 15 gr.
To dělíc na 5 dílů, dostane se jednomu každému na díl jeho po 17 R 15 gr.