Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

167 S[irotci] n[ebožky] Anny Kašparky

f 438a

Jest pozůstalých sirotků tré: Jan, Jura a Kateřina, každý z nich jiného otce.

Ta Anna gruntu žádného neměla, jsúce v podružství užívala vinohradu v Nové hoře na Lipovsku.
Zůstalo po smrti její vína rostlého leta 1616 1 bečka, to jest od ouřadu prodáno za 30 R 27 gr.
Svršky jakéžkoli zůstaly, těmi se dítky podělily.
Dluhové jinší nezůstaly, než toliko Janovi Kubějovi v Lipově dluhu povinného, kterýž j[es]t zaplacen 27 gr.

Zůstává peněz hotových za ouřadem 30 R.
To dělíc na 3 díly, dostane se každému 10 R.

Vydání z toho:
Dorotě Žebráčkové od chování sirotka do Strážnice, totiž Kateřiny děvčete, dáno z těch peněz 3 R.
Janovi sirotku na díl jeho vydáno 2 R.