Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

169 S[irotci] n[ebožtíka] Václava Spěváka

f 440a

K tomu statku jest sirotků sedmero: Margeta, Anna, Kateřina, Dorota, Zuzanna, Jan, Pavel a Kateřina macocha osmá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 30 požáru zaplaceného 40 R.
Achtel vinohradu v hoře Klučový, který jest polovici jedna prodána Janovi Šmatláňovi za 35 R a druhá polovice Jurovi Černých za 35 R.
Druhý achtel vinoh[radu] v hoře Klučové, který jest prodán Jurovi Kukalovi za summu 70 R, závdanku dal 3 R a platiti jej má po 3 R.
Item achtel vinoh[radu] v hoře Slavatové, který jest prodán polovici Matoušovi Jakšovi za summu 55 R bez závdanku, placením ročně po 4 R a druhá polovice zanechává se na sirotka Jana za summu 55 R.

Toto lidé jemu dlužni zůstávali:
Nápad[níci] n[ebožtíka] Jana Prášila za réž 6 mě[řic]
12 R.
Pavel Klanice za 10 m[ěřic] rži po 2 R – 20 R.
Petruželková za 1 m[ěřici] rži 2 R.
Kašpar Těšínský za 3 m[ěřice] rži 6 R.
Za víno utrženo 17 R 15 gr.
Vala Vávrů za 4 m[ěřice] rži 8 R.
Osm kusů šatů ložných za 10 R.
Pavel Lezů za 1 m[ěřici] rži 2 R.
Summa všeho statku 367 R 15 gr.
Z toho se tito dluhové zaplatiti mají:
Janoulkovi za 1 v[ědro] vína 3 R.
Též více jemu dluhu zůstává 2 R.
Na vyplacení šatů ložných 6 kusů v městě Hradišti 7 R.
Martinovi Psíkovi dluhu 4 R.
Janovi Kolaciovi za 2 m[ěřice] ječmene 2 R.
Též jemu za vinné honty 1 R 21 gr.
f 440b
Pavlovi Kubíčkovi za dva šíny na kola 12 gr.
Platu z vinoh[radu] jednoho achtele v hoře Slavatovej zadržalého 3 R.
Na vojáky zbírky 27 gr.
Summa všech dluhův činí 24 R.
Zůstává čistého statku po zaplacení dluhův za 343 R 15 gr.
Dělíc ten statek na osm dílů, dostane se každému po 42 R
27 gr.

Toto každý na díl svůj přijímá:
Kateřina macocha přijala na díl svůj jednoho koně za 6 R.
Zůstává se jí na díl její dodati 36 R 27 gr.

Margeta ujímá půl achtele vinoh[radu] v hoře Slavatové za 55 R.
Porazíce dílu svého 42 R 27 gr, zůstává doplatiti 12 R
3 den.
Anna ujímá půl achtele vinohradu v hoře Klučové za 35 R.
Zůstává se jí na díl její doplatiti 7 R 27 gr.
Kateřina ujímá půl achtele vinoh[radu] v hoře Klučové za
35 R.
Šatů ložných přijala dva kusy za 3 R 10 gr.
Peněz hotových jí dáno 3 R.
Summa což přijímá 41 R 10 gr.
Zůstává se jí doplatiti 1 R 17 gr.
Janovi zanechává se půl achtele vinohradu v hoře Slavatové za 55 R.
Porazíce sobě dílu svého 42 R 27 gr, zůstane jiným dopláceti 12 R 3 gr, placením po 3 R.
Ten vinohrad sirotčí má dělati Matouš Jakšů z Malé Blatničky až do zrostu sirotka.
f 442a
Dorota přijala 2 kusy šatů ložných za 3 R 10 gr.
Zůstává se jí dodati 39 R 17 gr.
Zuzanna přijala 2 kusy šatů ložných za 3 R 10 gr.
Zůstává se jí dodati 39 R 17 gr.
Pavlovi a Kateřině macoše zanechávají se díly jejich každému po 42 R 27 gr.

Příjem a vydání:
Od Jíry Kukala za vinoh[rad] v hoře Klučovej přijato 3 R.
Od Pavla Klanice za réž přijato 15 R.
Za víno vyšenkované přijato 17 R 15 gr.

Z toho vydáno:
Kateřině na díl její dáno 3 R.
Janoulkovi za 1 v[ědro] vína 3 R.
Více dluhu jemu povinného 2 R.
Martinovi Psíkovi dluhu zaplaceno 4 R.
Janovi Kolaciovi za ječmen a vinné honty 3 R 21 gr.
Pavlovi Kubíčkovi dluhu dáno 12 gr.
Platu z vinohradu zadržalého dáno 3 R.
Na vojáky zbírky 27 gr.
Na vyplacení šatů ložných v Hradišti 7 R.