Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

17 S[irotci] n[ebožtíka] Mikuláše Ondřejových

f 61a

Jest jich trý: Martin, Štěpán, Kateřina a Kuna mateř jejich štvrtá.
Ti sirotci všickni tři při otčímovi svém zůstávají.
Vyhledalo se jim jednomu každému spravedlnosti toto:
Item Kuně náleží mimo to, což prve Pavel manžel její z vinohradu vyzdvihl, ještě 32 R 22 ½ gr. Takových 32 R
22 ½ gr jest sobě Pavel Mlčků, manžel dotčený Kuny, na gruntě svém srazil.
Item Martinovi náleží po Mikulášovi Ondřejovým otci jeho i s tím, což [mu] po neboštíkovi Janovi Ondřejovým strejci jeho připadlo 149 R 4 ½ gr.
Item Štěpánovi tolikéž náleží 149 R 4 ½ gr.
Item Kateřině náleží též 149 R 4 ½ gr.
Summa všeho 447 R 13 ½ gr.
f 61b
Na to mají na níže psaných osobách toto:
Item na gruntě 22 na Závodí, kderýž Pavel Mlčků otčím jejich drží 229 R 7 ½ gr. Ty jim jíti mají od letha [15]94 při Vánocích po 7 R.
Item na vinohradě v hoře Radostnej, kderýž týž Pavel Mlčkuov drží 82 R. Ty se jim pokládati mají od letha [15]94 při Vánocích po 6 R.
Item na vinohradě v hoře Slavkovskej, kderýž Mikuláš Kočička drží 40 R. Ty pokládati jim má od letha [15]94 při Vánocích po 2 R.
Item na vinohradě v hoře Slavkovskej, kderýž Jan Prášil drží, náleží jim 26 R. Ty jim od letha [15]94 při Vánocích jíti mají po 4 R.
A hotových při právě zůstává 70 R 6 gr.

Letha [15]94 přijato od Jana Prášila za vinohrad 4 R.
Ty jsou vloženy do truhlice sirotčí.
Z toho dáno Václavovi Letovskému od vložení do register statku tohoto 2 R 5 gr 1 den.
f 62a
Více přijato téhož letha [15]94 z gruntu Pavla Mlčky peněz purgkrechtních 7 R.
Více od něho přijato za vinohrad ročních peněz 6 R.
Těm napřed psaným sirot[kům] odvedeno na vyšlou spravedlnost jejich 14 R, kteréž náležely sirotkům nebožš[tíka] Tomana Hanáka. Ty jak jim jíti mají, o tom při tychž sirot[cích] Hanákových položeno najdeš.
Více těm sirot[kům] odvedeno na spravedlnost jejich vyšlou 6 R, kteréž náležely Jírovi nebožš[tíka] Vítka Štírového. Ty jak se jim vyplniti mají, o tom při tychž sirot[cích] Štírových položeno najdeš.

Letha [15]95 přijato z gruntu Pavla Mlčkového peněz purgkrechtních 7 R.
Letha [15]96 přijato od Pavla Mlčkového za grunth peněz purgkrechtních 7 R.
Též od něho přijato za vinohrad 6 R.
Též přijato od Jana Prášila za vinohrad 2 R.
Též přijato od Mikoláše Kočičky za vinohrad 2 R.
Leta [15]97 přijato za vinohrad od Jana Prášila 3 R.
Téhož leta přijato od Pavla Mlčkového z gruntu 7 R.
Též přijato od něho za vinohrad 6 R.
Též přijato od Mikoláše Kočičky za vinohrad 2 R.
Letha [15]98 přijato za grunt od Pavla Mlčkového 7 R.
Též od něho přijato za vinohrad 6 R.
Od Mikuláše Kočičky za vinohrad přijato 2 R.
Od Jana Prášila za vinohrad přijato 3 R.
f 62b
V statku 66 Bartoně Tomancového odvedeno těmto sirotkom na vyšlou spravedlnost jejich po Jírovi sirotku zběhlým 3 R
15 gr. Ty jak jim jíti ma[jí], při témž statku se spravíš.
Více odvedeno těmto s[irotkům] na vyšlou spravedlnost na statku n[ebožtíka] Jakuba Vnučky po Václavovi zběhlým 10 R
17 gr 5 den.
Letha [15]99 za purg[mistra] Jana Kuběje přijato od Pavla Mlčkova za grunt purkrechtních peněz 7 R.
Též od něho přijato za vinohrad 6 R.
Od Mikuláše Kočičky za vinohrad přijato 2 R.
Od Jana Prášila za vinohrad přijato 4 R.
Letha 1600 za purgmistra Jana Kuběje přijato od Pavla Mlčkova za grunt 7 R.
Též od něho přijato za vinohrad 4 R.
Z statku n[ebožtíka] Tomana Hanáka podli odvodu po s[irotcích] zběhlých přijato 7 R 9 gr 5 den.
Letha 1601 za purgmistra Václava Pytlovaného přijato od Pavla Mlčkova za grunt 7 R.
Též od něho přijato za vinohrad 3 R.
Od Mikuláše Kočičky za vinohrad přijato 1 R.
Letha 1602 za purgmistra Václava Pytlovaného přijato od Pavla Mlčka za grunt 7 R.
Ty sou vydány Martinovi na díl jeho.
Z poručení p[ana] ouředníka půjčeno Václavovi Pytlovanýmu [od] těchto s[irotků] peněz hotových z truhlice 21 R, takové peníze zase oplatiti má o posudku nejprve příštím letha 1603. A místo rukojemství podstavil čtvrt vinohradu v Radostné, aby ji žádné[mu] neprodával, pokud těch 21 R nedá a nezaplatí.
Více půjčeno Zuzanně n[ebožtíka] Vaňka Matějkového k její potřebě 2 R, ty má oplatiti z dílu svého, když se jí peníze vydávati budou, to jest letha 1603 o posudku.
Letha 1603 za purgmistra Václava Pytlovaného z poručení J.M. Paní dáno Martinovi na díl jeho na koupení vinohradu v Radostné hoře 50 R 2 gr 2 den.

Též Štěpánovi dáno na koupení vinohradu od J.M. Paní v Radostné 50 R 2 gr 2 den.
f 63a
Letha 1603 za purg[mistra] Václava Pytlovaného přijato od Pavla Mlčka za grunt 7 R.
Též od něho za vinohrad 6 R.
Od Zuzanny n[ebožtíka] Matějkového Vaňka oplacených přijato 2 R.
Od Mikuláše Kočičky za vinohrad přijato 1 R.
Od Václava Pytlovaného na dluh jemu půjčený přijato 18 R. Ty sou oplaceny na s[irotky] n[ebožtíka] Mathouše Kolacie.
Letha 1604 za purg[mistra] Pavla Psíka přijato od Pavla Mlčka za grunt 7 R.
Též od něho přijato za vinohrad 6 R.
Od Mikuláše Kočičky přijato za vinohrad 1 R.
Letha 1607 za purgmistra Jana Kolacie přijato od Pavla Mlčkového za vinohrad v Radostné 6 R.
Od Mikuláše Maryasa za vinoh[rad] v Slavkovské hoře na místě Mikuláše Kočičky 1 R 15 gr.
Štěpánovi dáno na díl jeho hotových 7 R 15 gr.
Letha 1608 za purgmistra Jana Kolacie přijato od Pavla Mlčkového za grunt 5 R.
Ty přijal Štěpán na díl svůj.
Od Jana Prášila přijato za vinoh[rad] v hoře Slavkovské
2 R.
Od Mikuláše Maryasa za Slavkovskou [horu] přijato 1 R.
Z toho dáno Štěpánovi na díl jeho 3 R.
Letha 1609 za purgmistra Jíry Pejhy přijato od Pavla Mlčka za grunt 5 R.
Též od něho přijato za vinohrad 6 R.
Ty přijal Štěpán na díl svůj.
Od Mikuláše Maryasa přijato za vinohrad 1 R 15 gr.
Přijal ty peníze Štěpán na díl svůj.
Od Jana Prášila za vinohrad přijato 2 R.
Přijal je Štěpán na díl svůj.
Letha 1610 za purgmistra Jíry Pejhy přijato od Pavla Mlčka za grunt 5 R.
Ty přijal Štěpán na díl svůj.
Letha 1611 za purg[mistra] Vaňka Spěváka přijato od Pavla Mlčka za grunt 5 R.
Též od něho za vinohrad přijato 6 R.
Štěpánovi dáno na díl jeho 11 R.
f 63b
Od Jana Prášila přijato za vinohrad 3 R.
Ty přijal Štěpán na díl svůj.
Od Mikuláše Maryasa přijato za vinohrad v hoře Slavkovské
2 R.
Ty přijal Štěpán na díl svůj.

Letha 1612 za purg[mistra] Jana Kolacije přijato od Pavla Mlčka za g[runt] 5 R.
Též od něho přijato za vinohrad 6 R.
Štěpánovi dáno na díl jeho 11 R.
Od Mikuláše Maryase za Slavkovskou [horu] přijato 2 R.
Od Jana Prášila přijato za Slavkovskou [horu] ostatních peněz 3 R.
Štěpánovi dáno na díl jeho 5 R.
Letha 1613 za purg[mistra] Jana Kolacie přijato od Pavla Mlčka za grunt 5 R.
Též od něho přjato za vinohrad 6 R.
Štěpánovi dáno na díl jeho 11 R.
Od Mikuláše Maryase za vinohrad v Slavkovské hoře 2 R.
Ty přijal Štěpán na díl svůj.
Letha 1614 za purgmistra Jíry Vnučky od Pavla Mlčky položených za grunt přijato 5 R.
Též od něho přijato za vinohrad v hoře Radostné 6 R.
Štěpánovi na díl jeho dáno 11 R.
Z statku neb[ožtíka] Mathouše Kolacie na dluh do statku tohoto půjčených oplaceno 2 R. Zůstává se toho dluhu ještě
15 gr oplatiti.
Ty 2 R do statku Mathouše Kolacie oplacený položil Mikuláš Maryas za vinohrad v Slavkovské hoře.
Letha 1615 za purgmistra Jíry Vnučka od Pavla Mlčka za grunt položených přijato 5 R.
Více od něho přijato za vinoh[rad] v Radostné hoře, posledních peněz za ten vinoh[rad] 3 R.
Ty jsou vydány Štěpánovi na díl jeho.
Od Mikuláše Maryasa za vinoh[rad] ve Slavkovské hoře přijato 1 R 15 gr.
Ty jsou odvedeny do statku n[ebožtíka] Matouše Kolacie na dluh.
Leta Páně 1616 za purgmistra Jana Vaškového od Pavla Mlčky za grunt přijato peněz ročních 5 R.
Ty sou vydány Štěpánovi na díl jeho.
Od Mikuláše Maryasa za vinohrad v hoře Slavkovské přijato
1 R.
Ten jest vydán také Štěpánovi.
Leta Páně 1617 za purgkmistra Jiříka Vnučka od Pavla Mlčka přijato a Štěpánovi Ondráčkovi dáno 5 R.
Od Mikuláše Maryasa za vinohrad v Slavkovské hoře 2 R.
Ty sou vydané Štěpánovi Ondřejových.
Ten vinohrad drží Jan Černý z Vrbky.
f 64a
Letha Páně 1618 za purgkmistra Jiříka Vnučka od Pavla Mlčky přijato za grunt 5 R.
Ty sou vydané Štěpánovi Ondřejových.
Též přijato od Jana Černých z Vrbky za vinohrad v Slavkovské hoře na místě Mikuláše Maryasa 2 R.
Ty sou vydané také témuž Štěpánovi ut s[upr]a.