Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

170 S[irotci] n[ebožtíka] Jíry Pejhy

f 444a

K tomu statku jest sirotků dvý: Kateřina a Jan, též Zuzanna macocha těch dětí třetí.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Grunt v Městečku 63 požár pustý.
Achtel vinohradu v hoře Slavatový zaplacený, který jest prodán Janovi Vnučkovi za summu hotových 90 R.
Jeden achtel vinohradu v hoře Klučovej, který Zuzanna macocha ujala z sadem slove Stračinec za 70 R bez závdanku. placením po 3 R.

Toto lidé jemu dlužni byli:
Samuel Chomoutových v městě Brodě za víno dluhu 18 R 18 gr.
Marta Sochourkova v městě Veselí za víno dluhu 33 R.
Summa všeho statku činí 211 R 18 gr.
Z toho se dluhové tito zaplatiti mají:
Dluhu sirotčích peněz zůstává dlužen 50 R.
Pacholku, který u něho sloužil 3 R.
Jursové do Radějova za kabát 2 R.
Martinovi Psíkovi 5 R.
Za 4 mě[řice] ovsa Pavlovi Kubíčkovi po 12 gr – 1 R 18 gr.
Též jemu za kosíř a svořeň do vozu 15 gr.
Martinovi Vaculovi za 2 mě[řice] ovsa 24 gr.
Na vychování vdovy a sirotků vydáno 5 R 15 gr.
Zuzce Martina Pelového za náčení dluhu 2 R.
Summa dluhův 70 R 12 gr.
Po zaplacení dluhův zůstane čistého statku za 141 R 6 gr.
To dělíc na tři díly, dostane se každému po 47 R 2 gr.
f 444b
Zuzanna macocha toto na díl svůj přijímá:
Achtel vinohradu v hoře Klučový za summu 70 R
Hotovejch peněz přijala 25 R 3 gr.
Summa což na díl svůj přijala 95 R 3 gr.
A tak přijala mimo díl svůj 48 R 1 gr, ty má sirotkům vyplniti po 4 R.
Kateřina odkazuje se, aby sobě v Veselí u Marty Sochůrkové dluh zvyupomínala, totiž 26 R 15 gr.
Hotovejch jí dáno 3 R.
Summa což přijímá 29 R 15 gr.
Zůstává se jí dodati 18 R 7 gr.

Příjem a vydání:
Od Jiříka Vnučka za vinoh[rad] v hoře Slavatovej přijato hotovejch 90 R.
Od Samuele Chomouta zvyupomínáno dluhu 18 R 18 gr.
Od Marty Sochourkové z Veselí na dluh přijato 6 R 15 gr.
Ty jest přijala Zuzanna macocha, totiž 25 R.
Kateřině když se vdávati měla, vydáno 3 R.

Martinovi Psíkovi dluhu zaplaceno 5 R.
Pavlovi Kubíčkovi dluhu za oves a jiné věci 2 R 3 gr.
Martinovi Vaculovi za 2 m[ěřice] ovsa 24 gr.
Pacholku co sloužil u neboštíka dluhu zaplaceno 3 R.
Sirotčích peněz zaplaceno dluhu 50 R.
Jursové do Radějova za kabát 2 R.
Zuzce Martina Pelových dluhu za náčení zaplaceno 2 R.
Janovi na vychování jeho dáno 1 R.
Letha 1615 za purgkmistra Jiříka Vnučka opět Kateřině vydáno 15 R.