Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

171 S[irotkům] n[ebožtíka] Václava Pejhy

f 447a

K tomu statku jsou sirotci dva: Jan, Anna a Margeta matka těch sirotkův třetí.
Vyhledalo se jim spravedlnosti:
Grunt v Městečku 59 požár pustý zaplacený.
Jeden achtel vinohradu v hoře Slavatovskej, který Margeta matka ujala za 20 R.
Druhý achtel vinohradu v hoře Slavatovskej, který prodán jest Mikulášovi Chmelkovi za summu 35 R, závdanku dal 2 R a platiti jej má po 2 R.
Na jednom achteli vinohradu v hoře Klučové, který drží Jan Hošek v Velkej Vrbce zaplaceného 52 R, placením po 4 R podle ourody.
Summa všeho statku činí 107 R.
Z toho se tito dluhové zaplatiti mají:
Zádušních peněz bratrských dluhu 3 R 15 gr.
Summa dluhův 3 R 15 gr.
Po zaplacení dluhův zůstává čistého statku 103 R 15 gr.
Dělíc to na tři díly, dostane se každému po 39 R 15 gr.

Toto každý na díl svůj přijímá:
Margeta matka ujala vinoh[rad] v hoře Slavkovskej za 20 R.
Zůstává se jí dodati 14 R 15 gr.

Příjem a vydání:
Od Mikuláše Chmelka závdanku za vinoh[rad] v hoře Slavatovskej přijato 2 R.
Ty jsou vydány Margetě matce na vychování s dítkami.