Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

172 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Macigala

f 449a

K tomu statku jsou sirotci 4: Anna, Běta, Martin, Pavel a Kateřina matka jejich pátá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti:
Achtel vinoh[radu] v hoře Žerotíních zaplacený za 100 R.
Achtel vinoh[radu] v hoře Radostnej zaplacený za 40 R.
Včely šest oulů, každý počítajíc po 3 R, činí 148 R.
Za 5 v[ěder] vína peněz utrženo 60 R.
Summa všeho statku činí 218 R.
Z toho se tito dluhové zaplatiti mají:
P[anu] Thobiášovi Purgkrábkovi dluhu 2 R.
Též jemu za pětítku 1 R 15 gr.
Štěpánovi Slezákovi dluhu 2 R.
Mackovi Kubíčkových 4 R.
Janovi Kolaciovi za 1 m[ěřici] rži 5 R.
Jakubovi do Skalice dluhu za kabát 4 R.
Summa dluhův činí 18 R 15 gr.
Po zaplacení dluhův zůstane čistého statku 199 R 15 gr.
Dělíc to na 5 dílů, dostane se po 39 R 27 gr.

Kateřina matka ujímá achtel vinoh[radu] v hoře Žerotíních za 100 R.
Jeden achtel vinoh[radu] v hoře Radostnej za 40 R.
Včely 6 oulů za 18 R.
Summa což přijímá 158 R.
Porazíce dílu svého 39 R 27 gr, zůstává sirotkům spláceti, totiž 118 R 3 gr, placením po 6 R.

Příjem a vydání:
Za 4 v[ědra] vína peněz utržených přijato 60 R.
Z toho zaplaceno dluhů svrchu psaných 18 R 15 gr.
Na chování sirotkův a dělání vinoh[radu] dáno 10 R.
Více na vychování sirot[ků] z poručení pana ouředníka na dlouhé minci vydáno 31 R 15 gr.