Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

173 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Krčmy

f 451a

K tomu statku jest sirotek jeden Anna a Kateřina mateř jeho druhá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 56 na Závodí zaplaceného 4 R.
Jeden achtel vinohradu v Novej hoře zaplacený za 30 R.
Jeden achtel vinoh[radu]v hoře Radostnej, na něm zaplaceného 13 R.
Na jednom achteli vinoh[radu] v hoře Radostné zaplaceného 31 R 15 gr.
Na vinoh[radě] v hoře Klučové zaplaceného 8 R 15 gr.
Summa všeho statku 87 R.
Z toho se tito dluhové zaplatiti mají:
Pavlovi Kubíčkovi dluhu 4 R.
Pavlovi Kopíkovi dluhu 2 R.
Janovi Zubatému dluhu 1 R 15 gr.
Janovi Ohodickému na Myjavě za 4 měřky ječmene, každá měřka po 15 gr, činí 2 R.
Summa všech dluhův činí 9 R 15 gr.
Po zaplacení dluhův zůstává čistého statku 77 R 15 gr.
Dělíc to na tři díly, dostane se po 38 R 22 ½ gr.

Kateřina matka ujímá na díl svůj jeden achtel vinoh[radu] v Novej hoře za 30 R.
Na achteli vinoh[radu] v hoře Radostnej zaplaceného 13 R.
Summa což na díl svůj přijímá 43 R.
A tak přebrala přes díl svůj 4 R 7 ½ gr, ty bude povinna z nejprvnějšího oužitku vinného zaplatiti.