Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

174 S[irotci[ n[ebožtíka] Pavla Kubíčkového

f 453a

K tomu statku jest sirotků tré: Mikuláš, Dorota a Jíra.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Grunt v Městečku v počtu 32 (na němž neboštík zaplatil
24 R) pustý.
Vinoh[radu] achtel v Klučové hoře za 40 R. Od toho jest prodáno Mackovi Kubíčkovému polovice, totiž půl achtele, bez závdanku za 20 R.
Vína z těch vinoh[radů] utěženého 9 v[ěder], kteréž jest prodáno za 21 R.
Krávy dvě, kteréž se pokládají po 10 R, za 20 R.
Summa všeho statku 81 R.
Z toho se tito dluhové zaplatiti mají:
Do statku Jana Kubíčka za vinoh[rad] svrchu psaný doplatiti se zůstává 4 R 7 gr.
Mackovi Kubíčkovi za kadečku nebo[žtíku] prodanou 2 R.
Témuž Mackovi Kubíčkovi co jest na zdělávání tychž vinoh[radů] sirotčích a za nádobí pro víno vydal 6 R 27 gr
6 den.
Zuzanně Šimkových za plátno 25 gr 5 den.
Summa dluhův 15 R 20 gr 4 den.
Po sražení těch dluhův zůstane čistého statku 65 R 9 gr
3 den.
To dělíc na tři díly, dostane se každému po 21 R 23 gr
1 den.
Ty dvě krávy odvedené jsou Mackovi Kubíčkovému, strejci těch sirotků, na ten spůsob, aby jich užíval a když by Dorota sirotek k letům přišla, aby jí zase dobré a hodné dvě krávy odvedl, aneb jí za ně 20 R, jakž jsou svrchu šacované, zaplatil. Rukojmě (neuvedeno).

Příjem a vydání:
Letha 1625 za purgkmistra Jiříka Vnučka přijato jest za víno prodané 21 R.
Z těch jest vydáno Mackovi Kubíčkovému na dluh jemu povinný 8 R 27 gr 6 den.
Na Mikuláše od učení řemeslu masařskému na díl jeho vydáno 8 R.
Zuzanně Šimkových 25 gr 5 den.
Od spravení statku písaři dáno 12 gr.
Na vychování Doroty a Jíry sirotkův Mackovi Kubíčkovému stejci jejich dáno 3 R 4 gr 4 den.