Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

[176] Sirotci neboštíka Jiříka Vnučka

f 459a

K tomu statku jsou sirotci tři: Jan, Dorota, Pavel a Markéta macocha čtvrtá.

Jan přijímá na svůj díl v hoře Žerotínce 2 ½ achtele.
V hoře Kučovej kus vinohradu 1 ½ achtele.
Též ujal dva kožichy liškové podšité na ten spůsob, jestliže by Pán Bůh ráčil to dáti, že by se bratr Pavel jeho z tureckého zajetí navrátil, aby povinen byl bratru svému z toho vydati, totiž 10 R rejnských.
Též ujal jeden koflík stříbrný pozlacený, kterýž váží deset lotů, každý lot po 1 R, počítaje činí 10 R.
Poráží sobě dílu svého 5 R a pět zlatých hotových peněz má navrátiti Pavlu bratru jeho.
Plátno jakékoliv bylo, každej na svůj díl vzal, co jemu náleželo.
Též přijímá kotel ze dvěma ušima podle šacování za 4 R.
Porazil sobě dílu svého 1 R a navrátiti má do statku 3 R.
Jan za ten kotel položil 2 R.
Ten přijala Dorota na díl svůj 1 R a Markéta macocha přijala druhej 1 R.
f 459b
Též přijímá tři kusy dobytka hovězího na svůj díl.
Též přijímá na díl bratra svého, totiž Pavla, kterýž v zajetí zůstává, 3 kusy v 10 R.
Ovec přijímá na díl svůj 15.
A na díl Pavla bratra svého 15, kteréž se šacují každá po 15 zelených, činí toho 12 R rejn[ských] 12 kr.
Více přijal na díl svůj vína 4 bečky.

Pavlovi na díl jeho se dostalo:
Vinohrad v hoře žerotíně 2 ½ achtele.
V hoře Kučovej kus vinohradu 1 ½ achtele.
Za kožich, který Jan bratr doplatiti má 10 R rejn[ských].
Za koflíček stříbrný pozlacený Jan bratr jeho má zaplatiti 5 R rejn[ských]
Za 3 kusy dobytka hovězího Jan bratr má jemu vyplatiti
10 R rejn[ských].
Za 15 ovec Jan bratr má zaplatiti po 15 R, což učiní 12 R rejn[ských] a 12 kr.
f 460a
Též jemu na díl jeho se dostalo vína 4 bečky, jednu každou počítajíc po 20 R rejnských, za ně učiní 80 R rejnských, ty má jemu vyplatiti.
Ty vinohrady Jan bratr má zdělávati do navrácení Pavla bratra jeho.

Dorotě na její díl toto se dostalo:
Vinohrady v hoře Žerotíně 1 ½ achtele.
V hoře Kučový kus vinohradu 2 ½ achtele.
Za koflíček stříbrny 5 R.
Též přijímá na svůj díl dobytka hovězího 3 kusy.
Též přijímá 15 ovec.
Též přijímá vína 4 bečky.

Margeta macocha přijímá na díl svůj:
Dům podsedek ze dvoumi koňmi, vozem, kočárkem, pluhem, železy oracími, bránou, s obilím, z osetím a s jinými domácími svršky v summě ujímá ve 108 R mor[avských].
f 460b
Vinohrad v hoře Kučovej, totiž 1 ½ achtele.
Vinohrad v hoře Slavatce též 2 ½ achtele.
Koflíček stříbrný pozlacený v 5 R.
A Dorotě má vyplatiti jednu krávu, kterouž sobě na smlouvách svadebních vymínila.
Též přijímá tři kusy dobytka hovězího
Ovec přijímá na díl svůj 15 kusů.
Vína na svůj díl přijímá 4 bečky.
Peněz hotových na zaplacení dluhův 103 R r[ýnské] 37 kr.
Dělíc na čtyři díly, činí na každého po 25 R r[ýnských]
47 ½ kr.
Markéta na svůj díl poráží 25 R r[ýnských] 47 ½ kr.
A tak povinna bude ještě dopláceti po sražení dílu svého Pavlovi Miškéřovi na místě Doroty manželky jeho 25 R r[ýnských] 47 ½ kr.
Kterýchšto ihned Markéta Pavlovi na místě Doroty odvedla a on jich k sobě přijal.
Jan přijímá na svůj díl peněz hotovejch 25 R r[ýnských]
47 ½ kr.
Týž Jan na místě bratra Pavla, kterýž v Turcích zajat jest, a ty jemu navrátiti má, přijal 25 R r[ýnských] 47 ½ kr.
f 461a
Však sobě z toho porazila na tom gruntě vejměnky své, kterou na svadebním veselí sobě vymínila, totiž 50 R.
Ostatek dopláceti má nápadníkům Janovi, Pavlovi, Dorotě
58 R, placení každého roku po 3 R.
Boudy a presův pod vinohrady Žerotínem a pod vinohradem pod horou Kučovou aby společně užívali.
Jan na místě Pavla spravil od spravování statku a ty jemu sem na díl jeho poráží 4 R 8 gr 4 den.