Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

18 S[irotci] n[ebožtíka] Štěpána Maškova

f 65a

Jest jich ještě kromě Mahdy mateři a Kateřiny sestry jejich, kteříž díly své již vyzdvihly, patero: Jan, Jíra, Mikuláš, Zuzanna a Kuna.
Jan ten ve dvoře strážnickým slouží, jiní bratři jeho sou ženatí a sestry vdané.
Vyhledalo se jim spravedlnosti jednomu každému z nich mimo prvnější vyzdvižení jejich a jim od práva vydání ještě toto:
Item Janovi 40 R 10 gr 2 den.
Item Jírovi 1 R 26 gr 2 den.
Item Mikulášovi 11 R 2 den.
Item Zuzanně též náleží 1 R 10 gr 2 den.
Item Kuně 13 R 10 gr 2 den.
Summa všeho, což se těm napřed psaným nápadníkům k doplnění dílů jejich dodati má, učiní 67 R 27 gr 3 den.
f 65b
Na to mají na níže psaných osobách toto:
Item na gruntě Václava Bařiny 23 R 19 gr 5 den.
A při právě hotových býti má 44 R 7 gr 5 den.
Ta spravedlnost s toho gruntu se jim pokládati má letha [15]94 15 R a letha [15]95 8 R 19 gr 5 den.

Jakož jest Mikulášovi napřed psanému spravedlnosti náleželo 11 R 2 den, takovejch 11 R 2 den jest Václavovi Bařinovi za hotovejch 4 R prodal. A tak ten Mikoláš tu žádné spravedlnosti více nemá.
Těm napřed psaným nápadníkům odvedeno na vyšlou spravedlnost jejich 20 R, kteréž náležely Janovi, Štěpánovi a Tobiášovi nebožš[tíka] Mathouše Linhartova. Ty jak jim jíti mají, o tom při tychž sirot[cích] Linhartových položeno najdeš.

Letha [15]95 přijato od Václava Bařiny za grunth peněz purgkrechtních 12 R.
Letha [15]96 přijato od Václava Bařiny peněz za grunth - omylem napsáno.
Téhož letha [15]96 dáno Zuzanně ostatní spravedlnosti její 1 R 10 gr. A již tu více nic nemá.
Janovi též dáno na díl jeho 8 R 20 gr.
Též jemu dáno letha [15]96 na díl jeho, jakž při statku Jíry Vítkového v počtu vypsáno stojí 10 R.
f 66a
Letha 1597 přijato od Václava Bařiny za grunth 5 R.
Ty jsou vydány Janovi na díl jeho.
Letha [15]98 dáno Janovi z vyšlé spravedlnosti na díl jeho 6 R.
Též dáno Jírovi ostatek z vyšlé spravedlnosti na díl jeho z míšených sirotčích peněz 1 R 26 gr 2 den.
A tak svou spravedlnost zouplna vyzdvihl.

Sečtení tohoto statku:
Kuně zuostává se jejího dílu dodati 13 R 20 gr 2 den.
Janovi též se zůstává dodati 5 R 20 gr 2 den.
Summa 19 R 4 den.
Ta summa jim náleží podli odvodu po s[irotku] zběhlým v statku n[ebožtíka] Matouše Linhartového, kteréž jim odtud zaplaceny bejti mají.
Letha [15]99 za purgmistra Jana Kuběje přijato z statku n[ebožtíka] Matouše Linhartového podli odvodu po s[irotku] zběhlým 12 R.
Ty sou dány Kuně na díl její.
Letha 1600 za purgmistra Jana Kuběje přijato na vyšlou spravedlnost hotových peněz 5 R 20 gr 2 den.
Ty sou vydány Janovi na díl jeho. A tak svou spravedlnost zouplna vyzdvihl.
Letha 1607 za purgmistra Jana Kolacie z statku neb[ožtíka] Mathouše Linhartových podli odvodu po s[irotcích] zběhlých přijato 2 R.
Letha 1611 za purgmistra Vaňka Spěvákovýho z statku neb[ožtíka] Mathouše Linhartovýho podli odvodu po s[irotku] zběhlým přijato 1 ½ R.
Letha 1613 za purgkmistra Jana Kolacie přijato z statku n[ebožtíka] Mathouše Linhartového podli odvodu po s[irotku] zběhlým k ruce panský 3 R.
Letha 1614 za purgmistra Jíry Vnučky z statku n[ebožtíka] Mathouše Linhartového na odvod přijato 3 R.
Letha 1615 za purgmistra Jiříka Vnučka z statku Matouše Linhartového podli odvodu přijato posledních peněz 2 R.
Ty jsou k ruce Jeho [Mil]osti Páně obráceny.