Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

20 S[irotci] n[ebožtíka] Jíry Pešového

f 70a

Jest jeden Kateřina, ta při mateři svej zůstává.
Vyhledalo se jí spravedlnosti na gruntě 26 na Závodí, kterýž Bartoň Pešů drží 15 R 19 ½ gr.
Tak jakž o tom v knihách purkrechtních novejch při témž gruntě položeno jest.
Ty jak ji[m] jíti mají, v knihách těchž purgkrechtních se spravíš.

Letha Páně [15]94 přijato od Bartoně Pešového peněz purgkrechtních 2 R.
Složeny do truhlice sirotčí.
Letha [15]95 přijato přijato od Bartoně Pešového za grunth peněz purgkrechtních 2 R.
z toho dáno Kateřině na díl její 1 R.
Letha [15]96 přijato od Bartoně Pešového za grunth peněz
2 R.
Leta [15]97 přijato od Bartoně Pešového 2 R.
Letha [15]98 přijato z gruntu Bartoně Pešového 2 R.
Act[um] za purg[mistra] Jana Kuběje.
Letha [15]99 za purgmistra Jana Kuběje přijato z gruntu Bartoně Pešového 2 R.
Letha 1600 za purgmistra Jana Kuběje přijato z grunthu Bartoše Pešového 2 R.
Letha 1601 za purgmistra Václava Pytlovaného přijato z gruntu Bartoně Pešového ost[atní] 1 R 1 ½ gr.
Do statku n[ebožtíka] Tomáše Strnadlového dluhu otce těchto sirotků dáno 24 gr.