Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

21 S[irotci] n[ebožtíka] Martina Mikšovejch

f 51a

Jest jich ještě kromě Dorothy macochy a Jiříka bratra jejich, kteříž spravedlnosti své vyzdvihli, dvý: Zuzanna a Kuna.
Vyhledalo se jim spravedlnosti mimo prvnější vyzdvižení jejich od práva, tak jakž o tom v knihách starejch sirotčích v listu 79 a 80, též i v knihách purgrechtních v listu 131 položeno jest, ještě toto:
Item Zuzaně 4 R 15 gr 2 den.
Item Kuně 30 R 13 gr 2 den.
Pars 34 R 28 gr 4 den.
Více samej Kuně náleží na vinohradě v Radostnej hoře 18 R, které se z sta[tku] n[ebožtíka] Jíry Benedíkového vyplniti mají, jakž o tom při sirotcích téhož nebožt[íka] Jíry Benedíka položeno najde se.
Na to mají na gruntě Jana Kubíčkového 29 R.
f 51b
A při právě hotových býti má 5 R 28 gr 4 den.
Ty peníze s toho gruntu jim jíti mají od letha [15]94 při Vánocích po 10 R.

Letha [15]94 přijato od Jana Kubíčkového za grunth peněz purgkrechtních 10 R.
Ty sou vydány Kuně napřed psané.
Letha 1595 přijato od Jana Kubíčkovýho za grunth peněz purgkrechtních 10 R.
Ty sou vydány Kuně na díl její.