Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

22 S[irotci] n[ebožtíka] Vaňka Šípala

f 73a

Jest jich ještě jeden Jíra, ten slouží při Jeho Milosti Pánu na zámku.
Vyhledalo se jemu spravedlnosti mimo prvnější vyzdvižení jeho:
Na gruně Pavla Kutějka 75 R.
Kderéž jemu od letha [15]93 při Vánocích po 6 R pokládati má.
Více jemu náleží na tomž gruntě Pavla Kutějky 11 R, kderéž od Václava Michalového za 3 R koupil.

Letha [15]94 položil Pavel Kutějků za grunth peněz ročních 6 R.
Ty jsou složeny do truhlice sirotčí.
A jsou zase Jírovi, sirotku vejš psanému, vydány.
Více týž Pavel Kutějků položil na peníze zadrželé 1 R.
Ten dán Jírovi na díl jeho.
Letha [15]95 položil Pavel Kutějků za grunth peněz 6 R.
Letha [15]96 přijato od Václava Sanitrníka za grunth peněz 6 R.
Ty sou vydány Jírovi na díl jeho.
Leta [15]97 přijato z gruntu Pavla Sanitrníka peněz purgkrecht[ních] 6 R.
Ty jsou vydány Jírovi na díl jeho.
Letha [15]98 přijato pd Jana Vařeje za grunt 6 R.
Letha [15]99 za purgmistra Jana Kuběje přijato od Jana Vařeje za grunt 6 R.
Jíra sirotek svrchu psaný zemřel a spravedlnosti po sobě mimo prvnější vyzdvižení zanechal 44 R. Taková spravedlnost připadá na Zuzanu sestru jeho, manželku Mikuláše Tkadlce. Act[um] letha 1600.
f 73b
Letha 1600 za purgmistra Jana Kuběje vydáno z hotových peněz z truhlice sirotčí z poručení J.M. Paní Zuzaně, manželce Mikuláše Tkadlce, které on na místě jejím přijal 18 R.
Od Jana Vařeje přijato za grunt 4 R.
Ty sou vydány Zuzaně ut s[upr]a, nápadnici n[ebožtíka] Jíry, bratra jejich zemřelého.
Letha 1601 za purgmistra Václava Pytlovaného přijato od Jana Vařeje za grunt 4 R.
Letha 1602 za purgmistra Václava Pytlovaného přijato od Jana Vařeje za grunt 2 R.
Ty přijal Mikuláš Tkadlec na díl Zuzany ženy své.
Letha 1603 za purgmistra Václava Pytlovaného přijato od Jana Vařeje i na peníze zadržalé 14 R.
Ty přijal Mikuláš Tkadlec na díl ženy své.
Letha 1604 za purgmistra Pavla Psíka přijato od Jana Vařeje za grunt 6 R.
Ty přijal Mikuláš Tkadlec na díl ženy své Zuzanny.

Letha 1608 za purgmistra Jana Kolacie přijato od Jana Vařeje za grunt 1 R.
Letha 1609 za purgmistra Jíry Pejhy přijato od Jana Vařeje za grunt 2 R.
Letha 1610 za purgmistra Jíry Pejhy přijato od Jana Vařeje za grunt 2 R.
Letha 1611 za purgmistra Vaňka Spěváka přijato od Jana Vařeje za grunt 3 R.
Letha 1612 za purg[mistra] Jana Kolacije přijato od Jana Vařeje za grunt 3 R.
Letha 1613 za purg[mistra] Jana Kolacie přijato od Jana Vařeje za grunt 3 R.
Letha 1614 za purgmistra Jíry Vnučky od Jana Vařeje za grunt přijato 3 R.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jíry Vnučka od Jana Vařeje přijato peněz za grunt 3 R.