Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

23 S[irotci] n[ebožtíka] Petra Němce

f 74a

Jest jich štvero: Eliáš, Jan, Kateřina, Lida a Zuzanna mateř jejich pátá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti:
Na gruntě Pavla Kutějky 4 R.
Item na Mikulášovi Tkadlci 4 R.
Více spravedlnosti aby kde jmíti měli, se neví.

Nebo[žtík] otec jejich majíce grunt draho koupený, odprodajíce vinohrad peníze vrátil a na gruntě statek, což vyplaceného měl i což dílu po manželce jeho Martě na něj přišlo, to jest na tom gruntě prodělal.

Po napsání těch sirotkův starší lipovští správu toho učinili, že by těm sirot[kům] nahoře psaným ve vsi Holici pánuov Olomúčanův po Janovi Oplarovi, bratru otce jejich, náležeti mělo 16 R. Kderéžto peníze že by již při právě na hotově býti měli.