Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

24 S[irotci] n[ebožtíka] Mikuláše Peterky

f 75a

Jest jich dvý: Pavel, Zuzanna a Barbora mateř jejich třetí.
Pavel slouží a Zuzanna při mateři svej zůstává.
Vyhledalo se jim spravedlnosti:
Na gruntě Bartoše Kutějky 100 R.
Z toho zaplaceného dluhu Štěpánovi Vnučkovi 7 R 15 gr.
Janovi Lukšovi 2 R 15 gr.
A mimo to Anka, pozůstalá vdova po nebo[žtíku] Pavlovi Janoulkovi, správu dává, že by nebožt[ík] Jan Peterkuov, otec dotčeného Mikuláše, Pavlovi Janoulkovi, někdy manželu též Anny, 16 R dlužen zaplatiti měl. Ale toho nečiní a neukazuje, jestliže to prokáže, že dluh spravedlivý jest, má toho vzíti.
Na to podle kněh purgkrechtních starých v listu 107 1 R přijala. A neprokáže-li, pak toho dluhu bude povinna těm sirot[kům] ten 1 R zase navrátiti.
Item Barbora, mateř těch sirot[ků], ta jest z dílu
f 75b
svého Bartošovi Kutějkovi podle zápisu kněh starých purgkrechtních v listu 102 26 R 5 gr odprodala.
Ty peníze kdy jim jíti mají, knihami novými purgkrechtními se spravíš.

Letha [15]94 přijato od Bartoše Kutějkova za grunth 2 R.
Ty jsou složeny do truhlice sirotčí.
Letha [15]95 přijato od Bartoše Kutějky za grunth peněz purgkrecht[ních] 5 R.
Letha [15]96 přijato od Bartoše Kutějky za grunth peněz
5 R.
Letha [15]97 přijato od Bartoše Kutějky za grunth 5 R.
Téhož letha dáno nápadníkům n[ebožtíka] Pavla Janulka ostatního dluhu, totiž Margetě po tom Pavlovi Janulkovi zůstalé 8 R.
Leta [15]98 Bartoš Kutějka položil za grunt 3 R. Act[um] za purg[mistra] Jana Kuběje.
Letha [15]99 za purgmistra Jana Kuběje přijato od Martina Kováře za grunt 5 R.
Jakož Pavlovi náleželo dílu jeho summy 30 R, ta spravedlnost jakožto po zběhlým na J.M. Pána připadla. Z níž jest peněz hotových k ruce J.M. Páně vyzdviženo 15 R a s[irotkům] n[ebožtíka] Jíry Mikšova odvedeno ostatek, totiž
15 R.
Letha 1600 za purgmistra Jana Kuběje přijato od Martina Kováře za grunt 2 R.
Letha 1601 za purgmistra Václava Pytlovaného přijato od Martina Kováře za grunt 3 R.
Pavlovi dáno na díl jeho na hospodářství 10 R.

f 76a
Letha 1602 za purg[mistra] Václava Pytlovaného přijato od Martina Kováře za grunt 2 R.
Letha 1603 za purg[mistra] Václava Pytlovaného přijato od Martina Kováře za grunt 5 R.
Zuzaně dáno na díl její k svatební[mu] veselí 7 R.
Letha 1604 za purg[mistra] Pavla Psíka přijato od Martina Kováře za grunt 5 R.
Ty sou vydány Zuzaně na díl její.
Letha 1608 za purgmistra Jana Kolacie přijato od Jana Kociana na místě Martina Kováře za g[runt] 2 R.
Zuzanna zemřela a dílu svého nedobraného po sobě zanechala mimo prvnější vyzdvižení 16 R 15 gr. Ta spravedlnost připadla na dceru její do Strážnice.
Letha 1611 za purg[mistra] Vaňka Spěváka Přijato od Jana Kociana za grunt trojích peněz 6 R.
Ty sou odvedeny do s[tatku] n[ebožtíka] Jíry Mikšova podle odvodu po s[irotku] zběhlým.
Letha 1612 za purg[mistra] Jana Kolacie přijato od Jana Kociana za grunt 4 R.
Odvedeny sou do s[tatku] n[ebožtíka] Jíry Mikšova.
Letha 1613 za purg[mistra] Jana Kolacie přijato od Jana Kociana za grunt 4 R.
Odvedeny sou do s[tatku] n[ebožtíka] Jíry Mikšova.
Letha 1614 za purgmistra Jíry Vnučka od Jana Kociana za grunt přijato 4 R.
Z toho dáno jest do statku neb[ožtíka] Jíry Mikšova podli odvodu ostatní 1 R.
Letha Páně 1615 za purgkmistra Jíry Vnučka od Jana Kociana za grunt přijato 3 R.
Leta Páně 1616 za purgkmistra Jana Vaškového od Jana Kociana za grunt přijato peněz ročních 3 R.
Leta Páně 1617 za purgkmistra Jiříka Vnučka
Letha 1618 za purgkmistra (nedopsáno).