Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

25 S[irotci] n[ebožtíka] Víta Školudového

f 77a

Jest jich ještě mimo Mandaleny mateři a Jana, Zuzanny, kteréž již spravedlnosti své zouplna vyzdvihli, jetě dvý: Jíra a Kateřina.
Vyhledalo se jim spravedlnosti po nebo[žtíku] Vítkovi Školudovýho otci jejich mimo to, což jim prve od práva vydáno, ještě toto:
Item Jírovi 3 R 26 ½ gr.
Item Kateřině též náleží 10 R 26 ½ gr.
Jíra ten jest umřel, spravedlnost jeho na Mandu, Jíru, Jana, Kunu a Kaču připadla. O tom při statku sirot[čím] 19 napsáno najde se.
Kače ta jest též umřela, spravedlnost její, totiž těch 10 R 26 ½ gr, na Zuzannu dceru její, kderáž při Tomšovi Vrtalovi zůstává, připadla.
Ty jak jim jíti mají, knihami novými purgkrechtními při gruntu 32 na Závodí napsáno najdeš.

Letha [15]95 přijato z gruntu Vítka Školudového 8 R.
Z toho dáno Jírovi nahoře psanému ostatní dílu jeho 3 R
26 ½ gr.
Kateřině též vydáno na díl její ostatní peníze 10 R
26 ½ gr.
A tak ti s[irotci] tu více nic nemají.