Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

28 S[irotci] n[ebožtíka] Daňka Čechova

f 87a

Jest jeden Pavel a Markéta mateř jeho druhá.
Pavel ten při otčímovi svém zůstává.
Vyhledalo se jim spravedlnosti jednomu každému z nich toto:
Item Martkétě na díl její se dostalo, tak jakž o tom v knihách starejch sirot[čích] v listu 96 položeno 31 R 23 gr
2 den.
Item Pavlovi na díl jeho náleží i s tím, což po Janovi bratru jeho neženatým a již zemřelém na něho připadlo 63 R
16 gr 4 den.
Summa všeho, což těm napřed psaným nápadníkům náleží, učiní 95 R 9 gr 6 den.
Mikoláš Kocourek, otčím dotčeného Pavla, ten sobě na díl Margety manželky své na gruntě srazil 31 R 23 gr 2 den.
f 87b
A tak toliko samému Pavlovi na témž gruntě Mikuláše Kocourka otčíma jeho náleží 39 R 16 gr 3 den. Ty jsou vyšlé a za tímž Mikulášem zadržalé zůstávají.
A mimo to ještě témuž Pavlovi hotových při právu zůstává
24 R.
Učiní obojího 63 R 16 gr 3 den.

Letha [15]94 přijato od Bartoše Kocourka za vinohrad peněz zadržalejch 11 R.
Z toho vydáno Pavlovi na koupení vinohradu 6 R.
A do truhlice vloženo 5 R.
Letha [15]95 a letha [15]96 přijato od Bartoše Kocourka za grunth 10 R.
Leta [15]97 přijato od Bartoše Kocourka za grunt 5 R.
Téhož leta Pavlovi dáno na díl jeho 10 R.
Více půjčeno 3 [R].
Leta [15]98 přijato od Bartoše Kocourka za grunt 5 R. Act[um] za purgmistra Jana Kuběje.
Letha [15]99 za purgmistra Jana Kuběje přijato za grunt od Bartoše Kocourka 5 R.
Letha 1600 za purgmistra Jana Kuběje z poručení Její [Mil]osti Paní půjčeno Bartošovi Kocourkovi, poněvadž pohořel, na stravu z dílu Pavlového 20 R. A místo rukojemství podstavil jemu půl gruntu svého, že jemu takové peníze potom, když hospodářem bude, oplatiti má. Act[um] v sobotu po s[vaté]m Vítu.
Letha 1603 za purgmistra Václava Pytlovaného Bartoš Kocourek oplatil těch ut s[upr]a 20 R.
Přijal je Pavel na svůj díl.
f 88a
Téhož letha a za purgmistra ut s[upr]a přijato od Bartoše Kocourka za grunt ostatních peněz 3 R 16 gr 2 den.
Ty přijal Pavel na díl svůj.
A tak svou všecku spravedlnost vyzdvihl.