Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

29 S[irotci] n[ebožtíka] Tomance

f 89a

Jest jedna Anna, ta jest na zdraví svém nedostatečná.
Vyhledalo se jí spravedlnosti:
Na gruntě Jakuba Kubíčkového 10 R.
Na to jest jí letha [15]93 ku právu položeno 1 R a ostatek se jí platiti má od letha [15]94 při Vánocích po 1 R.
Více jí náleží hotových peněz, kteréž při právu zůstávají 17 R 26 ½ gr.

Letha [15]94 položil Jakub Kubíčků peněz purgkrechtních za grunth, kteréž jsou vydány Ance Tomancový 1 R.
Našlo se z register purkrechtních, že z gruntu Jakuba Kubíčkova 46 vyložena od letha [15]95 až do leta [15]98 čtvery peníze po 1 R – 4 R.
Ty sou vydány Ance na díl její a na šaty.
Letha [15]99 za purgmistra Jana Kuběje přijato od Jakuba Kubíčkova za grunt 1 R.
Ten jest dán Ance na díl její.
Letha 1600 za purgmistra Jana Kuběje přijato od Jakuba Kubíčkového za grunt 15 gr.
Ty sou dány Ance na díl její.
Letha 1604 za purg[mistra] Pavla Psíka přijato od Jakuba Kubíčkového za g[runt] 1 R 15 gr.
Leta Páně 1615 za purgmistra Jíry Vnučka Pavel Rohan položil za grunt peněz ročních na s[irotka] n[ebožtíka] Bartoně Tomance 1 R.
Leta Páně 1616 za purgmistra Jana Vaškového od Pavla Rohana za grunt přijato 1 R.
Leta 1617 za purgkmistra Jiříka Vnučka od Pavla Rohana za grunt přijato 1 R.
Ten 1 R jest přijat od Jana Juríka na místě Pavla Rohana.
f 89b
Letha Páně 1618 za purgkmistra Jiříka Vnučka přijato od Jana Juríka za grunt peněz ročních 1 R.