Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

3 Sirotci n[ebožtíka] Bartoně Maškových

f 9a

Jest jich dvý: Jan, Dorotha a Maruše mateř jejich třetí.
Vyhledalo se jim spravedlnosti:
Na podsedku, na kterýmž Pavel Polášek byl 26 R.
A více na grunthě druhém Závodským, kderejž Pavel Poláčků drží 43 R.
A při právě hotovejch bejti má 21 R 4 gr.
Summa všeho 90 R 4 gr.
Dělíc na tři díly, dostane se na jeden každej díl po 30 R
1 gr 2 den.

Dorotha ta jest na díl svůj přijala podsedek v 17 R 10 gr.
Víceji dáno letha [15]90 16 R.
Učiní 33 R 10 gr.
A tak převzala 3 R 8 gr 5 den, ty jest povinna Janovi bratru svému navrátiti.
Maruši, mateři těch sirot, dáno 8 R 20 gr, což sobě na podsedku srazila.
Též jest sobě táž Maruše na grunthě, na kterémž spolu s Pavlem Poláčkem zůstává, srazila 21 R 11 gr 2 den.
f 9b
A tak tu táž Maruše více spravedlnosti žádnej nemá.
Toliko Janovi na grunthě třetím Závodským Pavla Poláčka otčíma jeho náležeti bude 21 R 18 gr 5 den.
A při právě hotových jemu náleží mimo to, což Dorota, jakž nahože položeno, vyzdvihla 5 R 4 gr.
A Dorothě sestře své převzatých, kteréž jemu z vejše psaného podsedku vyplniti má 3 R 8 gr 5 den.
Učiní všeho, což Janovi náleží, i s těmi 3 R 8 gr 5 den od Doroty sestry jeho převzatým, počítají 30 R 1 gr 2 den.
Ta spravedlnost, což se z gruntu otčíma těch sirotků dopláceti má, takto se pokládati od otčíma svého se vyplniti mají: letha [15]97 při Vánocích 6 R a od letha 1598 při Vánocích po 6 R.

Letha [15]96 přijato od Doroty převzatejch peněz, kteréž Jan na díl svůj přijal 3 R 8 gr 5 den.
Letha [15]97 přijato z gruntu Pavla Poláčka 3 R.
Letha [15]98 přijato za grunt od Pavla Poláčka 6 R.
Letha [15]99 za purgmistra Jana Kuběje přijato od Pavla Poláčka za grunt 6 R.
Letha 1600 za purgmistra Jana Kuběje přijato od Jakuba Kapsy za grunt 4 R.
Letha 1601 za purgmistra Václava Pytlovaného přijato od Jakuba Kapsy za grunt 4 R.
Letha 1602 za purgmistra Václava Pytlovaného přijato od Jakuba Kapsy za grunt 5 R.

f 10a
Letha 1604 za purg[mistra] Pavla Psíka přijato od Jakuba Kapsy za grunt 6 R.
Letha 1608 za purgmistra Jana Kolacie přijato od Jakuba Kapsy za grunt 2 R.
Letha 1609 za purgmistra Jíry Pejhy přijato od Jakuba Kapsy za grunt 2 R.
Leta Páně 1617 za purgkmistra Jiříka Vnučka od Jíry Šťúra za grunt peněz ročních přijato těmto sirotkům 2 R.
Od Pavla Rohanového za druhou polovici toho gruntu 2 R.
Letha 1618 za purgkmistra Jiříka Vnučka Pavel Rohanů položil za 1 polovici toho gruntu 2 R.
Od Jury Šťúra za druhou polovici toho gruntu přijato 2 R.