Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

30 S[irotci] n[ebožtíka] Jíry Arona

f 91a

Jest jich dvý: Anka a Kateřina, Dorota mateř jejich třetí.
Ty při tetce svej ve mlýně Mezním zůstávají.
Vyhledalo se jim spravedlnosti:
Na gruntě Jíry Tomšíkového 279 R.
Z toho se snímá za dluhy nebožt[íka] otce těch sirot[ků]
17 R.
Zůstává čistého statku 262 R.
Dělíce na tři díly, dostane se na jeden každej díl po 87 R 10 gr.
Na to jest jim ku právu položeno z gruntu 45 R.

Vydání:
Item za dluhy na doplacení gruntu za nebožt[íka] otce těch sirot[ků] 17 R.
Item Dorotě mateři dáno 6 R.
f 91b
Více Jíra Tomšíků sobě na místě Doroty manželky svej ostatek dílu jejího sobě srazil 81 R 10 gr.
Item Ance a Kateřině oběma společně náleží 174 R 20 gr, přijde každé po 87 R 10 gr.
Na to mají na gruntě Jíry Tomšíkového 135 R 20 gr.
Na to jest jim za letho [15]92 a [15]93 zadržel 20 R a od letha [15]94 při Vánocích platiti má po 10 R.
A hotových při právě zůstává 39 R.

Letha [15]94 přijato od Jíry Tomšíkového za grunth peněz purgkrechtních 10 R.
Z toho dáno Ance na díl její 5 R.
A ostatek do truhlice vloženo.
Více přijato od Jíry Tomšíkového na zadržalé peníze 2 R.
Letha [15]95 přijato od Jíry Tomšíkového za grunth 10 R.
Z toho dáno Ance na díl její 5 R.
Více z toho statku dáno Martinovi Šmatláňovi, což nebožt[ík] z jeho statku přijal více nežli jemu náleželo 1 R.
Letha [15]96 přijato z gruntu Jíry Pelovýho peněz purgkrechtních 10 R.
Těch 10 R dáno Ance na díl její.
Více dáno Ance na díl její 1 R.
A Kateřině též dáno na díl její 10 R.
Letha [15]97 přijato přijato z gruntu Jíry Pelového 10 R.
Ty jsou dány Ance na díl její.
f 92a
Letha [15]98 přijato od Jíry Pelového za grunt 10 R.
Ty sou vydány Ance na díl její.
V statku 11 n[ebožtíka] Martina Slováka odvedeno těmto sirotkom spravedlnosti po Jírovi, Janovi a Mikulášovi, sirotcích zběhlých, na vyšlou spravdlnost 42 R 23 gr 4 den. Ta jak jim jíti má, při tom statku Martina Slováka se spravíš.

Letha [15]99 za purgmistra Jana Kuběje přijato od Jíry Tomšíkového za grunt 10 R.
Z statku n[ebožtíka] Martina Slováka podli odvodu po s[irotcích] zběhlých přijato 2 R 17 gr 1 den.
Kateřině dáno na díl její z hotových peněz 5 R.
Letha 1600 za purgmistra Jana Kuběje přijato od Jíry Tomšíkového za grunt 10 R.
Ty sou vydány Ance na díl její.
Letha 1601 za purgmistra Václava Pytlovaného přijato od Jíry Tomšíkového za grunt 5 R.
Kateřině dáno na díl její 12 R 17 gr 1 den.
Letha 1602 za purg[mistra] Václava Pytlovaného přijato od Jíry Tomšíkového za grunt 3 R.
Ty sou [dány] Kateřině na díl její, které přijal její muž.
Letha 1603 za purg[mistra] Václava Pytlovaného přijato od Jíry Tomšíkového za grunt 10 R.
Z toho dáno Kateřině na díl její 5 R.
Více jí dáno z dovolením švagra jeho 5 R.
Letha 1604 za purgmistra Pavla Psíka přijato od Jíry Tomšíkového za grunt 10 R.
Z toho dáno Anně na díl její těch 10 R.
Již nemá po dvě leta bráti, než Kateřina.
Letha 1608 za purgmistra Jana Kolacie přijato z statku Martina Slováka podle odvodu ut s[upr]a 1 R.
Od Jana Tomšíkova za grunt přijato 2 R.
Kateřině dáno na díl její 3 R.
Letha 1609 za purgmistra Jíry Kolacie přijato od Vaňka Spěváka na místě Jíry Tomšíka 4 R.
Ty jsou vydány Kateřině na díl její.
f 92b
Letha 1610 za purgmistra Jíry Pejhy přijato od Vaňka Spěváka za grunt 4 R.
Přijala je Kateřina na díl svůj.
Letha 1611 za purg[mistra] Vaňka Spěváka přijato od něho za grunt 4 R.
Přijala je Kateřina do Ostrova na díl svůj.
Z statku n[ebožtíka] Martina Slováka podle odvodu přijato
4 R.
Z toho přijala Kateřina do Ostrova 2 R.
Anna též přijala 2 R.
Letha 1612 za purgmistra Jana Kolacie přijato od Vaňka Spěváka za grunt 4 R.
Ty přijala Kateřina do Ostrova.
Z statku n[ebožtíka] Martina Slováka přijato 3 R.
Ty přijala Kateřina do Ostrova 1 R a Anka 1 R.
Kateřině ještě náleží dodati na díl její 22 R 22 gr 6 den.
Anně též náleží ještě 22 R 10 gr.
Letha 1613 za purg[mistra] Jana Kolacie přijato z s[tatku] n[ebožtíka] Martina Slováka podli odvodu 3 R.
Od Vaňka Spěváka za grunt přijato 4 R.

Kateřině do Ostrova dáno 3 R 15 gr a Anně 3 R 15 gr.
Letha 1614 za purgmistra Jíry Vnučky z statku neb[ožtíka] Martina Slováka podli odvodu přijato 3 R.
Kateřině do Ostrova dáno 1 R 15 gr a Anně tolikéž dáno 1 R 15 gr.
Od Vaňka Zpěváka za grunt přijato 4 R.
Z toho dáno Kateřině do Ostrova 2 R a Anně též dáno 2 R.
Letha 1615 za purgkmistra Jíry Vnučka z statku n[ebožtíka] Martina Slováka podli odvodu přijato 2 R.
Od Vaňka Zpěváka za grunt přijato 4 R.
Z toho dáno Kateřině do Ostrova 3 R a Anně též dáno 3 R.
Leta Páně 1616 za purgkmistra Jana Vaškového z statku n[ebožtíka] Martina Slováka podle odvodu přijato 3 R.
Od Vaňka Spěváka za grunt přijato peněz ročních 4 R.
Vydáno z nich Kateřině do Ostrova 3 R 15 gr a Anně též dáno 3 R 15 gr.
Leta Páně 1617 za purgkmistra Jiříka Vnučka z s[tatku] n[ebožtíka] Martina Slováka za grunt položených přijato 3 R.
Od Vaňka Spěváka za grunt přijato peněz 4 R.
Dáno z nich Anně 3 R 15 gr a Kateřině 3 R 15 gr.
Letha 1618 za purgkmistra Jiříka Vnučka přijato od Vaňka Spěváka za grunt 4 R.
f 93a
Z statku n[ebožtíka] Martina Slováka přijato ostatních peněz podle odkázání, totiž 3 R 5 gr.