Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

31 S[irotci] n[ebožtíka] Petra Koudelova

f 94a

Jest jeden Matouš a Barbora mateř jeho druhá.
Ten Matouš svej vůle užívá [a] k rejstrům se nestaví.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Item Matoušovi 31 R.
Item Barboře mateři 30 R.
Summa 61 R.
Na to mají na gruntě Daniele Jakubovým 50 R. Ty jim od letha [15]93 při Vánocích po 4 R pokládati mají.
Z statku nebožt[íka] Štěpána Vnučky má se jim peněz hotových 7 R, kderéž do téhož statku nebožt[íka] Štěpána vzali jsou a těm sirot[kům] nebožt[íka] Petra Koudelova náležely, vyplniti.
Barbora vejš psaná ta jest umřela, spravedlnost její na Jana syna jejího, kterýhož jest s Valentou Žaloudkovým splodila, připadla.

Letha [15]94 přijato od Daniele Jakubového za grunth 4 R.
Z toho dáno od vkladu do register 1 gr 1 den.
Ostatní do truhlice sirot[čí] vloženy.
NB. Barbora vejš psaná zemřela a spravedlnost její na Jana a Kateřinu, dítky její vlastní, připadla, přijde každýmu po
15 R.
f 94b
Jakož Mathoušovi napřed psanému, sirotku zběhlému, spravedlnosti náleželo 31 R, taková spravedlnost jakožto po sirotku zběhlým na Jeho Mi[l]ost Pána připadla. Kteráž jest zase odvedena sirotkům nebožš[tíka] Štěpána Vnučky k vyzdvižení.
Letha [15]95 položil Daniel Kuželovský za grunth svůj peněz purgkrecht[ních] 4 R.
Letha [15]96 položil Daniel Kuželovský za grunth peněz 4 R.
Leta [15]97 přijato od Petra Koudelova za grunt 4 R.
Z těch položených za rok [15]97 odvedeno po zběhlém s[irotku] napřed psaném hotových vytčených s[irotkům] n[ebožtíka] Štěpána Vnučky 15 R 28 gr 6 den.
Leta [15]98 přijato od Daniele Soukopa za grunt 4 R.
Ty sou vydány na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Vnučky podli odvodu ut s[upr]a po zběhlým sirotku.
Odvedeno těmto s[irotkům] na vyšlou spravedlnost jejich na statku n[ebožtíka] Jakuba Vnučky po Václavovi zběhlým 20 R
28 gr 2 ½ den.
Letha [15]99 za purgmistra Jana Kuběje přijato od Daniele Soukopa za grunt 4 R.
Ty sou dány na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Vnučky podli odvodu po s[irotku] zběhlým.

Letha 1600 za purgmistra Jana Kuběje přijato od Daniele Soukopa za vinoh[rad] grunt 4 R.
Ty sou dány na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Vnučky po s[irotcích] zběhlých podli odvodu ut s[upr]a.
Janovi dáno z vyšlé spravedlnostina díl jeho z míšených sirotčích peněz 5 R.
Letha 1601 za purgmistra Václava Pytlovaného přijato z gruntu od Václava Pavla Škodových 3 R.
Ty jsou odvedeny do s[tatku] n[ebožtíka] Štěpána Vnučky podli odvodu po Matoušovi zběhlým ostatek.
A tak těm sirotkom zaplaceno.
f 95a
Letha 1602 za purgmistra Václava Pytlovaného přijato od Václava Pavla Škodových za g[runt] 1 R 10 gr.
Letha 1603 za purg[mistra] ut s[upr]a přijato od Václava Škodového za grunt 4 R.
Do statku n[ebožtíka] Štěpána Vnučky odvedeno po s[irotcích] zběhlých podli odvodu 5 R 10 gr.
Zuostává se ještě 2 R 21 gr 1 den. Zaplaceno.
Letha 1608 za purgmistra Jana Kolacie přijato od Václava Benedíkova na místě Václava Škodového za grunt 2 R.
Letha 1609 za purg[mistra] Jíry Pejhova přijato od Václava Benedíkového za grunt 3 R.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Pejhy přijato od Václava Benedíkového za grunt 2 R.
Jakož zuostávalo na dluhu za J.M. Pánem vyšlej spravedlnosti těmto sirotkom 7 R, ta jest sražena po Matoušovi sirotku zběhlým.
Letha 1611 za purg[mistra] Vaňka Spěváka přijato od Václava Benedíkova za grunt 3 R.
Ty jsou přijaty k ruce J.M. Páně po Matoušovi s[irotku] zběhlým.
Letha 1612 za purg[mistra] Jana Kolacie přijato od Václava Jana Benedíkova za g[runt] 4 R.