Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

32 S[irotci] n[ebožtíka] Valenty Žaloudka

f 96a

Jest jeden Jan, ten svej vůle užívá a k rejstrům se nestaví.
Vyhledalo se jemu spravedlnosti po nebožce Barboře mateři jeho, jakž při sirotcích 31 nebožt[íka] Petra Koudelového v knihách nových položeno jest 30 R.
Více na vinohradě témuž sirotku náleží na Kněždub[sk]u v hoře Vlčí, kderýž drží Martin Pavelků 12 R.
Pars 43 R.

Tomu Janovi nahoře psanému spravedlnosti náleželo 43 R, i poněvadž týž sirotek zběhlý jest a k rejstrům se nestaví, ta spravedlnost na Jeho Mi[l]ost Pána připadla a jest odvedena sirot[kům] nebožš[tíka] Štěpána Vnučky.