Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

33 S[irotci] n[ebožtíka] Martina Pavlíčkového

f 98a

Jest jeden Kateřina, ta zůstává při Jírovi Pavlíčkovi.
Vyhledalo se jí spravedlnosti:
Na gruntě 45 na Závodí, kderýž Jíra Pavlíčků, strejc téhož sirot[ka], drží 15 R. Ty jak jí jíti mají, při témž gruntě v rejstřích purgrechtních nových položeno najdeš.
Více tomuž sirot[ku] náleží na vinohradě Jíry Pavlíčkového v hoře Radostnej 12 R 15 gr. Ty se pokládati mají od letha [15]95 při Vánocích po 2 R.
Více tomuž s[irotku] náleží hotových při právě 1 R 15 gr.
A na Kubovi Barinusovi, kterejž při Vánocích letha [15]94 [má] položiti tomu s[irotku], náleží 1 R.
Více tomuž sirot[ku] náleží na podsedku 42 v Městečku 14 R 19 gr. Ty se pokládati mají od letha [15]94 při Vánocích takto: letha [15]97 19 gr a od letha [15]98 po 1 R.

Letha [15]96 přijato z gruntu Jíry Pavlíčkova peněz purgkrechtních 2 R.
f 98b
Leta [15]97 přijato z gruntu Jíry Pavlíčkova 2 R.
Letha [15]98 přijato z gruntu Jíry Pavlíčkova 2 R.
Též přijato z podsedku Tobiáše Linhartova 1 R z položeného závdanku od Martina Martinického.
Letha [15]99 za purgmistra Jana Kuběje přijato od Jíry Pavlíčkova za grunt 2 R.
Letha 1600 za purgmistra Jana Kuběje přijato od Jíry Pavlíčkového za grunt 2 R.
Letha 1601 za purg[mistra] Václava Pytlovaného přijato od Jíry Pavlíčkového za grunt 2 R.
Letha 1603 za purg[mistra] ut s[upr]a přijato od Mikuláše Hrajka za grunt prvních peněz 1 R.
Z statku n[ebožtíka] Štěpána Vnučky přeplacených těm sirotkom peněz přijato 2 R 4 gr.
Letha 1604 za purg[mistra] Pavla Psíka přijato od Jíry Pavlíčkového za grunt 2 R.
Letha 1607 za purgmistra Jana Kolacie přijato od Jíry Pavlíčkového na místě Jíry otce jeho za vinoh[rad] v Radostné 2 R.
Letha 1608 za purgmistra Jana Kolacie přijato od Jíry Pavlíčkových za Radostnou 1 R.
Přijal jej Jíra manžel Kateřinin na díl její.
Letha 1609 za purgmistra Jíry Pejhy přijato od Jíry Pavlíčkového za g[runt] ostatních peněz 1 R.
A tak grunt doplacen.
Letha 1611 za purg[mistra] Vaňka Spěvákovýho přijato od Jíry Pavlíčkového za vinohrad v Radostnej dvojích peněz i za rok 1610 4 R.
Ty sou vydány Kateřině na díl její.

Letha 1613 za purgkmistra Jana Kolacie přijato od Jíry Pavlíčkového za vinohrad v Radostnej hoře dvojích peněz 4 R.
Ty jsou vydány Kateřině na díl její.
Letha 1614 za purgmistra Jíry Vnučky od Jíry Pavlíčkového za vinohrad v Radostnej hoře přijato 2 R.
Ty sou vydány Kateřině na díl její.
Ta Kateřina přebrala na tom vinohradě 15 gr, ty jest povinna zase Jurovi Pavlíčkovi navrátiti.
Ten vinoh[rad] doplacen.