Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

34 S[irotci] n[ebožtíka] Šimka Hložka

f 100a

Jest jich trý: Jíra, Martin, Mikuláš a Anna Hložková mateř jejich štvrtá.
Ti sirotci spolu s mateří mají podsedek zaplacený a s mateří se na něm živí.
Více tíž sirotci mají achtel vinohradu v Starej hoře zaplacenej.
Více jim náleží na podsedku Martina Hložka 34 R.

Letha [15]96 položil závdanku tenž Martin 2 R.
Ty přijala matka těch s[irotků] na díl svůj.
Leta [15]97 přijato z gruntu Martina Hložka ročních peněz
2 R.
Ty jest též matka těch s[irotků] na díl svůj přijala.
Leta [15]98 přijato od Matina Hložkova za g[runt] 2 R.
Ty přijala matka těch s[irotků] na díl svůj.
A na gruntě sobě týž Martin dílu svého porazil 6 R 22 ½ gr.
A tak díl svůj zouplna vyzdvihl.
Letha [15]99 za purg[mistra] Jana Kuběje přijato od Martina Hložka za grunt 2 R.
Ty přijala matka těch s[irotků] na díl svůj.
Jakož Jírovi a Mikulášovi náleželo dílů jejich 17 R, ta spravedlnost jakožto po zběhlých na J.M. Pána připadla a jest odvedena na vyšlou spravedlnost nápadníkům n[ebožtíka] Bartoně Benedíkového.
Letha 1602 za purg[mistra] Václava Pytlovaného přijato od Martina Hloška za g[runt] 1 R.
Ten přijala matka na díl svůj.
Letha 1603 za téhož purg[mistra] přijato od Jíry Těšínského za grunt 1 R.
f 100b
Letha 1604 za purg[mistra] Pavla Psíka přijato od Jíry Těšínského za grunt 1 R.
Letha 1608 za purgmistra Jana Kolacie přijato od Vale Vávrového na místě Jíry Těšínského 1 R.
Letha 1608 za purgmistra Jana Kolacie přijato od Vale Mlynáře za g[runt] 1 R.
Omylem zapsáno jest při statku Jíry Otěry.
Letha 1609 za purgmistra Jíry Pejhy přijato od Vale Vávrového za grunt 1 R.
Letha 1610 za purgmistra Jíry Pejhy přijato od Vale Vávrového za grunt 1 R.
Letha 1611 za purg[mistra] Vaňka Spěváka přijato od Vale Vávrového za grunt 1 R.
Letha 1612 za purg[mistra] Jana Kolacije přijato od Vale Vávrového za g[runt] 1 R.
Letha 1613 za purg[mistra] Jana Kolacije přijato od Vale Vávrového za grunt 1 R.

Letha 1614 za purgmistra Jíry Vnučky od Vale Vávrového za grunt přijato 1 R.
Leta 1615 za purgkmistra Jíry Vnučka od Vale Vávrového přijato za grunt peněz ročních 1 R.
Leta Páně 1617 za purgkmistra Jiříka Vnučka od Jana Majnocha za grunt přijato peněz ročních 1 R.
Letha Páně 1618 za purgkmistra Jiříka Vnučka od Jana Majnocha za grunt přijato 1 R.