Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

35 S[irotci] n[ebožtíka] Jiříka Otěry

f 101a

Jest jedna Barbora, ta při strejci svém zůstává.
Vyhledalo se jí spravedlnosti:
Na gruntě 54 na Závodí, kderejž Bartoň Bartoněc drží 26 R 12 gr.
Více témuž sirot[ku] náleží 3 kusy šatů ložných, kráva 1, skříně 1. To vše zůstává při Matějovi strejci její[m], má jí to, když toho potřebovati bude, vydati.

Letha [15]94 a [15]95 přijato z gruntu Mikuláše Moškeřového peněz purgkrechtních 4 R.
Letha [15]96 přijato z gruntu Mikuláše Moškořového za grunth 2 R.
Od Matěje strejce přijato peněz hotovejch 2 ½ R.
Z toho dáno od chování těch sirotků Mackovi Mašáňovi 4 ½ R.
Leta [15]97 přijato z gruntu Mikoláše Moškory 2 R.
Leta [15]98 přijato za grunt od Mikuláše Moškorového 2 R. Act[um] za purgmistra Jana Kuběje.
Letha [15]99 za purg[mistra] Jana Kuběje přijato od Mikuláše Moškorového za grunt 2 R.
Letha 1600 za purgmistra Jana Kuběje přijato od Mikuláše Moškorových za grunt 1 R.
Letha 1601 za purgmistra Václava Pytlovaného přijato od Mikuláše Moškorového za g[runt] 1 R.
Letha 1602 za purg[mistra] Václava Pytlovaného přijato od Mikuláše Moškorového za grunt 15 gr.
f 101b
Letha 1603 za purg[mistra] Václava Pytlovaného přijato od Mikuláše Moškorových za grunt 2 R.
Letha 1604 za purg[mistra] Pavla Psíka přijato od Vale Mlynáře za g[runt] 2 R.
Babuši dáno na díl její na kožich 4 R 15 gr.
Letha 1608 za purgmistra Jana Kolacie přijato od Vale Mlynáře za grunt 1 R.
Přijal jej strejc Babušin na díl její. Má je zase navrátiti, když by od nepřátel se navrátila.
Letha 1611 za purgmistra Vaňka Spěváka přijato od Martina Slováka za grunt 2 R.
Letha 1612 za purgmistra Jana Kolacie přijato od Pavla Petrlky za grunt 2 R.
Letha 1613 za purgmistra Jana Kolacie přijato od Pavla Petrlky za g[runt] 2 R.
Letha 1614 za purgmistra Jíry Vnučky od Pavla Petrlky za grunt přijato 2 R.
Letha 1617 za purgkmistra Jiříka Vnučky přijato od Jakuba Namše na místě Pavla Petrlky za grunt 1 R.