Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

37 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Služby

f 106a

Jest jich trý: Martin, Jíra a Anna, ti všichni k rejstrům se nestaví a svý vůle užívají.
Vyhledalo se jim spravedlnosti:
Na podsedku nebožt[íka] Jana Želařovi 30 R.
Více na vinohradě v Starej hoře, kderýž Jíra Pavlíčků drží 33 R.
Více za šaty prodané 2 R.
Summa všeho 65 R.
Z toho se sníti má za dluh nebožt[íku] knězi Prokopovi za
1 věd[ro] vína 25 gr.
A tak zůstává čistého statku 64 R 5 gr.
Dělíce na tři díly, přijde na jednoho každého po 21 R 11 gr 4 ½ den.
Na to jest jim ku právu položeno z gruntu a z vinohradu
10 R.

Vydání:
f 106b
Item Martinovi dáno 6 gr 4 ½ den, dodati se jemu má 21 R
5 gr.
Item Jírovi dáno 6 gr 4 ½ den, dodati se jemu má 21 R 5 gr.
Item Anně též dáno 6 gr 4 ½ den, dodati se jí má 21 R 5 gr.
Summa všeho, což se jim dodati má, učiní 63 R 15 gr.

Na to mají na níže psaných osobách toto:
Item na podsedku Jana Kárníka 22 R. Ty od letha 1593 při Vánocích pokládati má po 2 R.
Více na témž Janovi Kárníkovi za šaty jemu prodané 2 R. Ty jest povinen, když se jemu oznámí, ku právu položiti.
Item na vinohradě v Starej hoře, kderýž nyní Martin Vaverků drží 31 R. Ty pokládati má od letha [15]94 při Vánocích po
2 R.
A při právě hotových býti má 8 R 15 gr.

Letha [15]94 přijato od Jana Kárníka peněz ročních za podsedek 2 R.
Složeny do truhlice sirotčí.
f 107a
Jakož jest napřed psaným sirotkům spravedlnosti náleželo
63 R 15 gr, ta spravedlnost poněvadž se tíž sirot[ci] k rejstrům nestavěli, na Jeho Mi[l]ost Pána připadla a jest odvedena sirotkům nebožš[tíka] Štěpána Vnučky.
Letha [15]95 přijato od Jana Služby za grunth 2 R.
Letha [15]96 přijato od Jana Služby za grunth 2 R.
Téhož letha přijato od Tobiáše Linhartového za vinohrad
2 R.

Leta [15]97 přijato z gruntu Jana Kárníka 2 R.
Téhož leta přijato od Tobiáše Linhartových za v[inohrad]
2 R.
Leta [15]98 přijato za grunt od Jana Kárníka 2 R.
Ty sou dány do statku n[ebožtíka] Štěpána Vnučky podli odvodu ut s[upr]a po sirotcích zběhlejch.
Též přijato od Tobiše Linhartova za vinohrad 2 R.
Letha [15]99 za purgmistra Jana Kuběje přijato od Jana Kárníka za grunt 2 R.
Do statku n[ebožtíka] Štěpána Vnučka dáno podli odvodu po sirotku zběhlým 14 R.
Téhož leta a za purg[mistra] ut s[upr]a přijato od Dobiáše Linhartova za vinohrad 2 R.
Ty sou dány do statku n[ebožtíka] Štěpána Vnučky podli odvodu po sirot[cích] zběhlých.
Letha 1600 za purgmistra Jana Kuběje přijato od Jana Kárníka za grunt 1 R.
Ten jest dán do statku n[ebožtíka] Štěpána Vnučky podli odvodu ut s[upr]a.
Letha 1601 za purgmistra Pytlovaného Václava přijato od Jana Želaře za grunt 1 R.
Ten jest dán do s[tatku] n[ebožtíka] Štěpána Vnučky.
Od Tobiáše Linhartového za vinohrad přijato 1 R.
Ten jest dán do s[tatku] n[ebožtíka] Štěpána Vnučky podli odvodu po s[irotcích] zběhlých.
f 107b
Letha 1602 za purg[mistra] Václava Pytlovaného přijato od Jana Želaře za grunt 1 R.
Letha 1603 za purgmistra Václava Pytlovaného přijato od Jana Hanáka za grunt 2 R.
Dáno do statku n[ebožtíka] Štěpána Vnučky podli odvodu po s[irotcích] zběhlých.
Od Thobiáše Linhartového přijato za vinohrad 1 R.
Ten jest odveden do statku Štěpána Vnučky podli odvodu po s[irotcích] zběhlých.
Letha 1604 za purg[mistra] Pavla Psíka přijato od Jana Hanáka za grunt 2 R.
Od Tobiáše Linhartova za vinohrad 2 R.
Do statku n[ebožtíka] Štěpána Vnučky podle odvodu dáno 4 R.
Letha 1607 za purg[mistra] Jana Kolacie přijato od Thobiáše Linhartového za vinoh[rad] v Staré hoře 2 R.
Letha 1608 za purgmistra Jana Kolacie přijato od Štěpána Padělka za grunt 1 R.
Letha 1608 ut s[upr]a od Thobiáše Linhartového za vinohrad v Staré hoře přijato 1 R.
Ty 2 R dány jsou do statku Štěpána Vnučky podle odvodu ut s[upr]a.
Letha 1609 za purgmistra Jíry Pejhy přijato od Tobiáše Linhartového za vinohrad v Staré hoře 1 R.
Jest odveden do s[tatku] n[ebožtíka] Štěpána Vnučky.

Letha 1609 za purgmistra Jíry Pejhy přijato od Štěpána Padělka za grunt 1 R.
Ten jest dán do s[tatku] n[ebožtíka] Štěpána Vnučky.
Letha 1610 za purgmistra Jíry Pejhy přijato od Štěpána Padělka za grunt ostatní 1 R.
Ten jest dán do s[tatku] n[ebožtíka] Štěpána Vnučky.
Letha 1611 za purg[mistra] Vaňka Spěvákovýho přijato od Thobiáše Linhartovýho za vinohrad v Staré hoře 2 R.
Ty sou dány do s[tatku] n[ebožtíka] Štěpána Vnučky podle odvodu ut sup[ra] po zběhlých.
Letha 1612 za purg[mistra] Jana Kolacije přijato od Thobiáše Linhartovýho za vinohrad v Staré hoře 2 R.
Ty sou dány do s[tatku] n[ebožtíka] Štěpána Vnučky.
f 108a
Letha 1613 za purgkmistra Jana Kolacie přijato od Thobiáše Linhartovýho za vinohrad v Staré hoře 2 R.
Ty jsou odvedeny do statku Štěpána Vnučky.
Letha 1614 za purgmistra Jíry Vnučky od Thobiáše Linhartového za vinohrad v Staré hoře přijato 2 R.
Ty sou odvedeny do statku neb[ožtíka] Štěpána Vnučky.
Letha 1615 za purgkmistra Jíry Vnučka od Thobiáše Linhartového za vinoh[rad] v Staré hoře přijato 2 R.
Ty jsou odvedeny do statku n[ebožtíka] Štěpána Vnučky.
Leta 1617 za purgkmistra Jiříka Vnučka od Vondry Tuřanského za vinohrad na místě Tobiáše Linhartového 3 R.
Ty jsou odvedené do s[tatku] n[ebožtíka] Štěpána Vnučka.