Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

39 Nápadník n[ebožtíka] Bartoně Linhartova

f 111a

Jest jeden Mikoláš, ten při Janovi otčímovi svém ženatý zůstává.
Vyhledalo se jemu spravedlnosti:
Na podsedku a vinohradě otčíma jeho 38 R. Na to jest přijal achtel vinohradu v hoře Radostnej ve 23 R.
Více přijal hotových 2 R.
A tak jemu ještě k doplnění dílu jeho dodati přijde 13 R.
Kterýchžto 13 R na hotově při právě býti mají.
Více témuž s[irotku] náleží na podsedku Daniele Bučka 50 R. Ty se jemu od letha [15]93 při Vánocích pokládati mají po 4 R.

Letha [15]95 přijato z gruntu Tomáše Linhartova, kterýž Mikolášovi nahoře psanému vydán 1 R.
Letha [15]96 přijato z gruntu Pavla Janulka 2 ½ R.
Ty jsou vydány Mikolášovi.