Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

4 Sirotci n[ebožtíka] Vítka Štúrového

f 12a

Jest jich 4: Mikuláš, Jíra, Zuzana, Dorotha a Kateřina mateř jejich pátá.
Mikuláš ten při mateři svej zůstává a s ní se živí, Jíra ten svej vůle užívá, Zuzanna a Dorotha ty jsou vdaný.
Vyhledalo se jim spravedlnosti:
Na gruntě Pavla Poláčka 30 R.
Ty jak jim jíti mají, při témž gruntě třetím na Závodí podle kněh nových purgkrechtních se spravíš.
I dělíce těch 30 R na pět dílů, dostane se jednomu každému po 6 R.
O jiné spravedlnosti, aby kde více měli, se neví.

Jakož jest Jírovi napřed psanému spravedlnosti náleželo
6 R, taková spravedlnost jakožto po sirot[ku] zběhlým na Jeho Mi[l]ost Pána připadla a jest odvedena sirot[kům] Mikuláše Ondřejového.

Letha [15]95 přijato od Mikuláše Zubatého za grunth ostatních 1 R 15 gr.
Toto jest omylem napsáno, najde se při s[irotcích] 12.