Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

41 S[irotkům] n[ebožtíka] Pavla Janulka

f 115a

Jest jich trý: Volf, Margetha, Kateřina a Anka mateř jejich čtvrtá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti:
Podle zápisu kněh nových purgrechtních na gruntě 47 na Závodí, kterýž Anka, mateř těch si[rotků], koupila 210 R. Ty jim jíti mají od letha [15]94 při Vánocích po 6 R.
Více jim náleží na vinohradě na Kněždubsku, kterejž drží Jan Ďatlů z Vrbky a Abraham Žid z Strážnice 101 R 18 gr. Ty jim jíti mají od letha [15]94 při Vánocích po 8 R.
Více jim náleží na druhém vinohradě na Kněždubsku, kterejž Jíra Sládek drží 15 R. Ty jak jim jíti mají, knihami horenskejmi kněždubskejmi se spravíš.
Více na třetím vinohradě na Kněždubsku, kterejž Martin Mokrošů drží 4 R. Ty se jim letha [15]94 při Vánocích položiti mají.
Summa všeho statku 330 R 18 gr.
Dělíc tu summu na čtyři díly, přijde na jednoho každého z nich 82 R 19 ½ gr.
f 115b
A mimo ty napřed psané díly náleží těm sirot[kům] na gruntě Daniele Kuželovskýho 32 R. Ty jak jim jíti mají, knihami purgrechtními novejmi při gruntě 42 na Závodí se spravíš.

Letha [15]94 přijato od Anky Nejedlej peněz purgkrechtních za grunth, kteréž do truhlice sirot[čí] složeny 6 R.
Z toho dáno Václavovi Letovskému od spravování 1 R 4 gr
2 ½ den.
Letha [15]95 přijato od Anky Nejedlej za grunth 6 R.
Z toho dáno Margetě na díl její 3 R.
A Kateřině též dáno 3 R.
Item Anka, mateř těch sirotků, sobě díl svůj na gruntě porazila 82 R 19 ½ gr.
Letha [15]96 přijato Od Anky Nejedlíčky peněz purgkrechtních 6 R.
Dáno Kateřině na díl její peněz 8 R.
Margetě též dáno na díl její peněz 2 R 25 gr 4 den.
Leta 1597 přijato od Anny Janulkovej za grunt 6 R.
Leta [15]98 přijato od Anny Janoulkové za grunt 6 R.
Markétě náleželo dílu jejího mimo prvnější vyzdvižení 69 R 24 ½ gr, ty sobě Macek Lukšů manžel její na gruntě svém, kterýž od Anny Janoulkové koupil, porazil.
A tak ona díl svůj zouplna vyzdvihla.
Letha [15]99 za purgmistra Jana Kuběje přijato od Macka Lukšového za grunt 6 R.
Z toho dáno Kateřině na díl její z hotových peněz 4 R.

f 116a
Letha 1600 za purgmistra Jana Kuběje přijato od Macka Lukšového za grunt 6 R.
Z toho dáno Bolfovi na díl jeho 3 R.
Kateřině dáno na díl její muži její[mu] 5 R.
Letha 1601 za purgmistra Václava Pytlovaného přijato od Macka Lukšového 3 R.
Volfovi dáno na díl jeho 4 R.
Letha 1602 za purgmistra Václava Pytlovaného přijato od Macka Lukšového za grunt 2 R.
Ty sou vydány Kateřině na díl její.
Letha 1603 za purg[mistra] Václava Pytlovaného přijato od Macka Lukšového za grunt 6 R.
Volfovi dáno na díl jeho od učení řemesla masařského a na dělání vinohradu 9 R.
Kateřině též dáno na díl její 2 R.
Letha 1608 za purgmistra Jana Kolacie přijato od Macka Lukšového za grunt 2 R.
Ty jsou vydány Bolfovi na díl jeho.
Letha 1609 za purgmistra Jíry Pejhy přijato od Macka Lukšového za grunt 3 R.
Přijal je Bolf na díl svůj.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Pejhy přijato od Macka Lukšového za grunt 2 R.
Přijal je Bolf na díl svůj.
Letha 1611 za purg[mistra] Vaňka Spěváka přijato od Macka Lukšového za grunt 4 R.
Přijal je Volf na díl svůj.
Letha 1612 za purgmistra Jana Kolacije přijato od Macka Lukšového za grunt 4 R.
Ty přijal Bolf na díl svůj.
Letha 1613 za purg[mistra] Jana Kolacie přijato od Jana Hlavy za g[runt] prvních peněz 4 R.
Ty přijal Volf na díl svůj.
NB. Kateřina zemřela a dílu nedobraného po sobě zanechala sumy 58 R 9 gr 2 ½ den. Ta spravedlnost připadla na Mikuláše syna jejího, sirotka pozůstalého po n[ebožtíku] Martinovi Zoubkovi.
f 116a
Letha 1613 za pug[mistra] Jana Kolacie přijato od Macka Lukšového za g[runt] 4 R.
Letha 1614 za purgmistra Jíry Vnučky od Jana Hlavy za grunt přijato 4 R.
Od Matěje Lukšového za grunt přijato 4 R.
Bolfovi na díl jeho dáno 4 R.
Mikulášovi, sirotku neb[ožtíka] Martina Zoubka, na nápad napřed psaný na učení řemesla řeznickýho dáno 4 R.

Letha Páně 1615 za purgkmistra Jiříka Vnučka přijato od Matěje Lukšového za grunt 4 R.
Ty jsou vydány Mikulášovi, synu Kateřiny a sirotku po n[ebožtíku] Martinovi Zúbkovi zůstalým, na učení řemesla řeznického 4 R.
Leta Páně 1616 za purgkmistra Jana Vaškového od Pavla Daňkového manžela Margetiného za grunt přijato peněz ročních
4 R.
Ty sou vydány Volfovi na díl jeho.
Od Macka Lukšového za druhý grunt přijato peněz 4 R.
Ty sou vydány také Volfovi na díl jeho.
Leta Páně 1617 za purgkmistra Jiříka Vnučka od Pavla Daňkového za grunt peněz ročních přijato 4 R.
Od Macka Lukšového posledních peněz za grunt přijato 6 R
5 ½ gr.
Ty sou vydány Mikulášovi synu Kateřininému, totiž i od Pavla Daňkového, učiní 10 R 5 ½ gr.
Letha 1618 za purgkmistra Jiříka Vnučka přijato za grunt od Pavla Daňkového 4 R.
Z toho dáno Volfovi 2 R a Kateřininému synu též vydáno 2 R.