Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

42 Kuně, nápadnici po nebožt[íku] Janovi Hromovi zůstalej

f 118a
M ě s t e č k o

Náleží jí spravedlnosti podle vyhledání z kněh sirotčích v listu 136 a podle kněh purgkrechtních v listu 106 na gruntě Jiříka Žídka i s tím, což jí po nebožce Anně mateři její připadlo 36 R 15 gr.
A mimo to jemu hotových peněz při právě zůstává 13 R.
Ty napřed psané peníze kdy jim jíti mají z gruntu Jiříka Žídka, knihami purgkrechtními se spravíš

Tu spravedlnost vyzdvihli nápadníci po Kuně nahoře psané po smrti její všecku.
A tak tu více spravedlnosti nemají.