Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

43 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Valtuby

f 119a

Jest jich ještě patero: Václav, Pavel, Martin, Kuna a Markéta.
Václav, Pavel, Martin ti svej vůle užívají, Kuna a Margeta jsou vdaný.
Vyhledalo se jim spravedlnosti jednomu každému z nich toto:
Item Kuně 3 R 19 gr 5 den.
Item Margetě 4 R 7 gr 5 den.
Item Václavovi i po druhý Kuně, sestře jeho zemřelej 9 R
24 gr 2 den.
Item Pavlovi 9 R 24 gr 2 den.
Item Martinovi též 9 R 24 gr 2 den.
Summa všeho, což těm napřed psaným sirot[kům] náleží, učiní 37 R 10 gr 2 den.
Taková summa napřed položená se jim vyplniti má z gruntu Mikuláše Padělka 37 R 10 gr 2 den.
f 119b
Na to jest jim zadržáno za tři letha po 6 R – 18 R a ostatek se jim platiti má od letha [15]94 při Vánocích po 6 R.
Jakož Margitě napřed psané náleželo spravedlnosti 4 R 7 gr 5 den, takové peníze jest manžel její Sysel Mikulášovi Padělkovi prodal.
A tak více žádné spravedlnosti nemá.
A mimo těch napřed psaných 37 R 10 gr 2 den má se z toho gruntu předně vyplniti Šimkovi Michalovi, což za nebožt[íka] otce těch sirot[ků] souce rukojmě dáti musil 2 R.

Letha [15]94 přijato od Mikoláše Padělka za grunth peněz purgkrechtních 6 R.
Z toho dáno za dluh nebož[tíka] otce jejich Šimkovi Michalovému 2 R.
A ostatek do truhlice vloženo 4 R.
Jakož jest Václavovi, Pavlovi a Martinovi, sirot[kům] nadepsaným, spravedlnosti náleželo 29 R 12 gr 6 den, i poněvadž sou se tíž sirot[ci] k rejstrům nestavěli, ta spravedlnost jejich na Jeho [Mil]ost Pána připadla a jest odvedena sirot[kům] Jíry Šimkového.
Letha [15]95 a [15]96 přijato z gruntu Mikoláše Padělka
12 R.
Z toho dáno Kuně ostatní spravedlnosti, což jí náleželo
3 R.
A tak tu táž Kuna více nic nemá.
Leta [15]97 přijato z guntu Mikuláše Padělka 6 R.

f 120a
Letha 1598 přijato za grunt od Jana Valtuby, které položil Mikuláš Padělek 5 R.
Ty sou vydány do statku n[ebožtíka] Štěpána Vnučky za dluh neboštíka otce těch s[irotků], má se ze všech dílů to porážeti.
Odvedeno těmto sirotkům na spravedlnost jejich vyšlou na statku n[ebožtíka] Jakuba Vnučky po Václavovi zběhlým 18 R. Ty jak jim jíti ma[jí], při tom statku spraviti se můžeš.
Letha [15]99 za purgmistra Jana Kuběje přijato od Mikuláše Padělka za grunt 4 R.
Do statku n[ebožtíka] Jíry Šimkového podli odvodu po s[irotku] zběhlým odvedeno peněz hotových 19 R.
Letha 1600 za purgkmistra Jana Kuběje přijato od Mikuláše Padělka za grunt 1 R 20 gr.