Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

45 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Žaloudka

f 124a

Jest jich štvero: Petr, Dorota, Kateřina, Anka a Lida mateř jejich pátá.
Petr ten slouží u Vaška Žílového v Lipově, Dorota a Anka ty jsou při mateři, Kateřina ta s vůlí vrchnosti [ve] Velkej slouží.
Vyhledalo se jim spravedlnosti:
Na gruntě nebožt[íka] Petra Hoďasa 105 R.
Více na gruntě 27 na Závodí 34 R.
Summa všeho 139 R.
Z toho se snímá za dluhy nebožtíka otce těch sirot[ků]
25 R.
Zůstává čistého statku 114 R.
Dělíce tu summu na 5 dílů, dostane se na jeden každý díl po 22 R 24 gr.
Na to jest jim ku právu položeno z gruntu nebožt[íka] Petra Hoďasa 32 R.
f 124b
Vydání z tej hotovej summy:
Item za dluhy dáno nebožt[íka] otce těch sirot[ků] 25 R.
Item Lidě, mateři těch sirot[ků] dáno na díl její 5 R, dodati se jí má k doplnění dílu jejího 17 R 24 gr.
Item Petrovi
Item Dorotě Těm 4 sirot[kům] se dáti má jednomu každému
Item Kateřině z nich, neb na díly své nic nepřijali,
Item Ance 22 R 24 gr.
Summa všeho, což se těm napřed psaným osobám dodati má, učiní 109 R.

Na to mají na níže psaných osobách toto: f 125a
Item na gruntě 9 v Městečku, na kderýmž Kuna Peterková spolu z sirotky svými zůstává 73 R. Ty jim jíti mají od letha [15]94 při Vánocích po 5 R.
Item na gruntě 27 na Závodí, na kderýmž Jan Kubíčků zůstává 34 R. Ty kdy jim jíti mají, knihami purgkrechtními novými při témž gruntě položeno najdeš a se spravíš.
A při právě hotových býti má 2 R.

Letha [15]94 přijato z gruntu Kuny Peterkové peněz purgkrechtních do truhlice 5 R.
Těch 5 R dány za dluh neboštíka otce jejich Abrahamovi Židu do Strážnice.
Letha 1595 přijato z gruntu Kuny Peterkové 5 R.
Ty sou dány mateři těch sirot[ků] všech 5 R.
Lida napřed psaná ta jest ostatek dílu svého, což jí ještě náleželo, totiž 7 R 24 gr, Abrahamovi Holomkovi prodala. A tak ona tu nic více nemá.
Letha [15]96 přijato z gruntu Kuny Peterkové peněz 5 R.

Leta [15]97 přijato z gruntu Kuny Peterkové peněz purgk[rechtních] 5 R.
Dorotě dáno na díl její 2 R 6 gr.
Leta [15]98 přijato od Kuny Peterkové za g[runt] 5 R.
Z toho dáno Dorotě a Kateřině, s[irotkům] nemocným, každé po 1 ½ R, učiní 3 R.
A Lidě mateři jejich na díl její 7 R 24 gr.
Které Holomek Žid lonského roku za dluch svůj přijal a nebyly jemu vypsány.
f 125b
Letha [15]99 za purgmistra Jana Kuběje přijato od Kuny Peterkové za grunt 5 R.
Z toho dáno Dorotě na díl její v nemoci 2 R 15 gr.
Kateřině též dáno na díl její v nemoci 2 R.
Lidě mateři též dáno 15 gr.
Letha 1600 za purgmistra Jana Kuběje přijato od Kuny Peterkový za grunt 3 R.
Dorotě na díl její dáno 1 R.
Letha 1601 za purgmistra Václava Pytlovaného přijato od Kateřiny Petrkový za g[runt] 3 R.
Dorotě dáno na díl její 2 R, Kateřině 2 R.
Letha 1602 za purg[mistra] Václava Pytlovaného přijato od Kateřiny Petrkové za g[runt] 1 R 15 gr.
Dorotě dáno na díl její, že jest na zdraví nedostatečná
1 ½ R, Kateřině též dáno 1 ½ R.
Letha 1603 za purg[mistra] Václava Pytlovaného přijato od Kuny Peterkový za grunt 5 R.
Z toho dáno Kateřině na díl její 2 R a Dorotě 2 R.
Letha 1604 za purg[mistra] Pavla Psíka přijato od Kuny Peterkové za grunt 5 R.
Z toho dáno Kateřině 2 R 15 gr, Dorotě též 2 R 15 gr.
Letha 1608 za purgmistra Jana Kolacie přijato od Kuny Petrkové za grunt 1 R.
Ten jest přijal Petr sirotek na díl svůj.
Letha 1610 za purgmistra Jíry Pejhy přijato od Jíry Hoďase za grunt na místě Kuny Petrlkové 1 ½ R.
Letha 1611 za purg[mistra] Vaňka Spěváka přijato za grunt od Martina Slanovodského 3 R.
Ty přijala oboje peníze, totiž 4 R 15 gr, Anna na díl svůj.
Kateřina a Dorota zemřeli a dílů svých nedobraných po sobě zanechaly 16 R 12 gr. To připadlo na Annu a Petra, bratra a sestru její, přijde na každého po 8 R 6 gr.
Letha 1612 za purg[mistra] Jana Kolacije přijato od Martina Slanovodskýho za g[runt] 3 R.
Ty přijala Anna na díl svůj.

f 126a
Letha 1613 za purgmistra Jana Kolacije přijato od Martina Slanýho za g[runt] 3 R.
Ty přijala Anna na díl svůj.
Jakož náleželo Petrovi dílu jeho nedobraného 21 R 24 gr, ta spravedlnost jakožto po zběhlým jest k ruce panské obrácena. Z níž jest poraženo, co na dluhu za Je[ho] [Mil]ost Pánem bylo 4 R 15 gr, ostatek po letech jíti má. Act[um] ut s[upr[a.
Letha 1614 za purgmistra Jíry Vnučky od Martina Slanovodskýho za grunt přijato 3 R.
Ty sou dány Anně na díl její.
Leta 1615 za purgkmistra Jiříka Vnučka od Pavla Peterky na místě Martina Slanovodského za grunt 3 R.
Z toho dáno Anně na díl její 2 R a Petrovi z milosti dáno
1 R.
Leta Páně 1616 za purgkmistra Jana Vaškového od Jíry Petrlkového na místě Pavla Petrlkového za grunt přijato 3 R.
Z toho dáno Anně na díl její 1 R 15 gr a Petrovi z milosti 1 R 15 gr.
Leta Páně 1617 za purgkmistra Jiříka [Vnučka] od Jíry Peterky přijato za grunt peněz ročních těmto sirotkům 3 R.
Ty jsou vydané Anně a Petrovi, každému po 1 R 15 gr.
Leta Páně 1618 za purgkmistra Jiříka Vnučka od Jíry Peterky přijato za grunt peněz ročních 3 R.
Ty jsou vydány Anně 1 R 15 gr a Petrovi také 1 R 15 gr.