Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

46 S[irotci] n[ebožtíka] Petra Hoďasa

f 128a

Jest jich štvero: Jan, Pavel, Jíra, Kateřina a Kuna mateř jejich pátá.
Ti sirotci spolu s mateří na gruntě po nebožt[íku] otci jejich zůstalým zůstávají a spolu s mateří se živí a již vyplaceného mají, jakž o to[m] v knihách nových purgkrechtních při gruntě 9 položeno najdeš 72 R.
Více mají jednu štvrt roli k témuž gruntu svému připojenou a již zaplacenou za 40 R.
Více vinohrad v Starej hoře jeden achtel tolikéž všickni společně zaplacenej mají.
A když by se kolvěk ten statek prodati a díly se jim položiti měly, má se prve to vše prošacovati a potom teprva do těchto rejster vložiti dáti.
Více těm sirotkům náleží na podsedku 60 v Měst[ečku] Petra Osobového 8 R. Ty jim jíti mají od letha [15]94 při Vánocích po 2 R.

Letha [15]94 přijato od Petra Osobového za podsedek 2 R.
Složeny do truhlice sirotčí.
Ty jsou vydány Kuně mateři na díl její.
Letha [15]95 přijato od Petra Osobového za grunth peněz purgkrechtních 2 R.
Letha [15]96 přijato od Petra Osobového z gruntu 2 R.
Sou vydány mateři na díl její všech 4 R.