Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

47 Nápadníci n[ebožtíka] Ondry Bele

f 130a

Jest jich štvero: Dorota, Jan, Maruše, Anka a Barbora mateř jejich pátá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti:
Na gruntě Martina Pejhových 23 R.
Na těch 23 R jest jim ku právu položeno 10 R a ostatek jim od letha [15]94 při Vánocích pokládati má po 4 R.
Více jim náleží na podsedku Petra Osobových 12 R, ty jim jíti mají od letha [15]98 po 2 R.
Summa všeho učiní 35 R.
Dělíc tu summu na pět dílů, dostane se na jednoho každého po 7 R.

Vydání:
Item Barbora mateř přijala těch nahoře psaných 10 R a tak převzala přez díl svůj 3 R.
f 130b
Povinna jest je sirot[kům] navrátiti.
A mimo napřed psanou summu se jim více vyhledalo na půl achteli vinohradu v Starej hoře, kterejž Jan Bel drží 5 R.
Na to jest jim ku právu položeno 3 R.
Z těch 3 R dáno Janovi 1 R 15 gr.
Mateři těch sirot[ků] dáno 1 R.
Pechovi dáno 15 gr.

Letha [15]94 položil Martin Pejhů peněz gruntovních při Vánocích 4 R.
Ty jsou složeny do truhlice sirotčí.
Dáno Dorotě, Janovi, Maruši a Ance jednomu každému z nich po 1 R.
Leta [15]95 přijato od Martina Pejhového za grunth peněz purgkrechtních 4 R.
Ty jsou vydány Dorotě, Janovi, Maruši a Ance, jednomu každému z nich po 1 R.
Letha [15]96 položil Martin Pejhů za grunth peněz 4 R.
Z toho dáno Maruši 1 R.
Dorotě, Janovi, Ance dáno po 1 R – 3 R.
Letha [15]97 přijato od Martina Pejhovýho za grunt peněz purgkrechtních 4 R.
Ty jsou vydány Maruši, Dorotě, Janovi, Ance každému po 1 R na díly jejich.
Téhož leta přijato od Petra Osobových z podsedku 2 R.
Letha [15]98 přijato od Martina Pejhova za grunt 4 R.
Ty sou vydány nápadníkům ut s[upr]a.
Též přijato od Petra Osobového za podsedek 2 R.
Ty sou vydány nápad[níkům] ut s[upra.

f 131a
Téhož leta ut s[upr]a odvedeno těmto s[irotkům] na vyšlou spravedlnost v statku n[ebožtíka] Jakuba Vnučky po Václavovi s[irotku] zběhlém 15 R. Ta spravedlnost jak jim jíti má, zápisem se spravíš.
Letha [15]99 za purgmistra Jana Kuběje přijato od Petra Osobového za podsedek 2 R.
Z toho vzala Dorota 1 R a Anka též vzala 1 R.
Letha 1600 za purgmistra Jana Kuběje Dorota, Anka a Jan prodali díly své Petrovi Osobovi, totiž 8 R.
A tak tu nic nemají.