Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

49 S[irotci] n[ebožtíka] Valenty Hálky

f 136a

Jest jich 5: Valenta, Jan, Macek, Anna, Kuna, kromě Anny macochy, kteráž již díl svůj zúplna vyzdvihla.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na níže psaných věcech, a to takto:
Item na gruntě Jíry Pravdy hotových do letha [15]93 vyšlých 6 R, kromě toho, což macocha jeho vyzdvihla. A mimo to doplatiti se má letha [15]94 při Vánocích 4 R.
Item z jatky prodané hotových peněz 5 R.
Item od Mikuláše Janulka přijato z vinohradu 4 R 15 gr. A již na něm nic více sirotkům nenáleží.
Item z vinohradu v hoře Radostné od Martina Pelova přijato 6 R. A více nic mimo to na tom vinohradě nemají.
Více z vinohradu Jíry Roždiny přijato 7 R. A tak nic více jim tenž Roždina dlužen není.
f 136b
Summa toho 32 R 15 gr.
Z toho se snímá za dluhy n[ebožtíka] otce těch sirot[ků], kteréž sou již zaplacené 22 R 28 gr 2 ½ den.
A tak zůstává 9 R 16 gr 4 den.
Dělíce na štyri díly, dostane se na 1 díl po 2 R 11 gr
4 den.

Více náleží Mackovi, Ance a Kuně kromě Valenty na ty tři díly, což na ně po Žofce Vařejce babce jejich připadlo. Ty jsou hotové ku právu položené 17 R 27 ½ gr.
A mimo to na gruntě 11 v Městečku Duchka Michalového náleží jim od letha [15]94 dopláceti při Vánocích po 3 R ještě 22 R.
Učiní toho oboje 39 R 27 ½ gr, přijde těm třem na každý díl po 13 R 9 gr.

Vydání:
Item Kuně dáno 4 R, dodati jí přijde 11 R 20 gr 4 ½ den.
Matěj ten na svůj [díl] nic nepřijal, dáti se jemu má 15 R 20 gr 4 den.
f 137a
Anka sestra jejich vyzdvihla 13 R, dodati se jí má 2 R
20 gr 5 ½ den.
Valentovi na díl jeho se vyplniti má 2 R 11 gr 4 ½ den.
A tak na doplnění dílův jejich, což se jim, jakž vejš dotčeno, dodati má, mají na to hotových při právě 10 R 13 gr
6 ½ den.
A na gruntě vejš psaným zůstává jim 22 R.

Letha [15]94 přijato od Doroty Lopúnkový za grunth 4 R.
Ty sou složeny do truhlice sirotčí.
Sou vydány Ance a Kuně na díly jeji[ch], každé 2 R.

Více přijato od Duchka Michalového peněz purgkrechtních za grunth 3 R.
Z toho dáno Ance a Kuně oběma společně po 15 gr – 1 R.
A 2 R Mackovi náležité do truhlice složeny.
Letha [15]95 přijato od Doroty Lopúnkové za grunth peněz purgkrechtních 4 R.
Z toho dáno Ance na díl její ostatních peněz, což jí tu ještě náleželo 20 gr.
Téhož letha [15]95 Jan Surý sobě po Kuně manželce své, což jí po Žovce Vařejce náleželo, na gruntě svém ukoupeném srazil 8 R 15 gr.
A mimo to jemu 1 R vydán jest po Kuně.
Letha [15]96 přijato z gruntu Jan[a] Surého peněz 2 R.
Téhož letha přijato od Doroty Lopounkové za grunth peněz
4 R.
Letha [15]97 přijato od Surýho za grunth 2 R.
Ty 2 R sou dány Mackovi na díl jeho.
f 137b
Leta [15]98 přijato za grunt od Jana Surýho 2 R.
Ty sou vydány Mackovi na díl jeho.
Více jemu dáno z hotových peněz 3 R.
Odvedeno těmto s[irotkům] na vyšlou spravedlnost jejich na statku n[ebožtíka] Jakuba Vnučky po Václavovi zběhlým 10 R
13 gr 6 ½ den.
Letha [15]99 za purgmistra Jana Kuběje přijato od Jana Surýho za grunt 2 R.
Ty přijal Macek na svůj díl.
Letha 1600 za purgmistra Jana Kuběje přijato od Jana Surýho za grunt 2 R.
Matějovi dáno na díl jeho 3 R.
Letha 1601 za purgmistra Václava Pytlovaného dodáno ostatek dílu Matějovi 3 R 20 gr 5 den.
A tak díl svůj zouplna vyyzdvihl.
Jan a Valenta zemřeli a spravedlnosti po sobě zanechali summy 4 R 23 gr 1 den. Ta spravedlnost připadla na Matěje, Anku a Kunu, bratra a sestry jejich, přijde každý[mu] na díl jeho po 1 R 17 gr 5 den.
Z toho nápadu přišlého vydáno Matějovi 26 gr 4 ½ den, Ance též dáno 26 gr 4 ½ den, Kuně 26 gr 5 den.