Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

5 Sirotci n[ebožtíka] Mikuláše Pavelkového

f 14a

Jest jich dvý: Mikuláš a Dorotha.
Dorotha ta jest vdaná, Mikuláš při mateři svej zůstává.
Vyhledalo se jim oběma spravedlnosti, neb Barbora, mateř těch sirotkův, prve na díl svůj dobytek i jiné hospodářství přijala a ostatek, což ještě tu měla, sprodala:
Na grunthě Jana Poduškových 55 R.
Ty se jim od letha [15]90 podle zápisu kněh nových purgkrechtních při Vánocích po 4 R pokládati mají.
Na to jest jim ku právu položeno od Jana Podušky 11 R.
A mimo to jim letha [15]92 zadržel 1 R, více jim zadržel letha [15]93 4 R.
Pars 16 R.
S toho vydáno za dluhy n[eobžtíka] otce jejich 2 R 22 ½ gr.
A mimo to ještě zaplatiti má s[irotkům] n[ebožtíka] Štěpána Vnučky 4 R 15 gr,
A obci lipovské též se zaplatiti má 3 R.
Summa dluhův 10 R 7 ½ gr.
f 14b
I sejmouce ty dluhy zvejš psané, summy zůstává čistého statku 44 R 22 ½ gr.
Dělíc na dva díly, dostane se na jeden díl po 22 R 11 gr
1 ½ den.

Dorotha vejš psaná ta jest díl svůj mimo ty 4 R, které jest od práva přijala, prodala ostatek obci lipovské 18 R 11 gr
1 ½ den.
A Mikuláš ten na díl svůj nic nepřijal, náleží jemu, jakž vejš dotčeno 22 R 11 gr 1 ½ den.
Na to jest jemu vyšlejch 1 R 22 ½ gr a ostatek se jemu od letha [15]94 při Vánocích pokládati má po 2 R až do vyplnění 20 R 18 gr 5 den.

Letha [15]94 přijato od Jana Poduškového peněz ročních za grunth 4 R.
Z toho dáno Václavovi Lethovskému od vkladu 3 gr 1 den.
Ostatní do truhlice složeny.
Letha [15]95 přijato od Jana Podušky za grunth peněz purgkrechtních 4 R.
Letha [15]96 přijato z gruntu Jana Podušky 4 R.
Z toho dáno na obec po Dorotě, neb oni ty peníze ouřad na obec skoupila 4 ½ R.
Letha [15]97 přijato od Jana Podušky za grunth 4 R.
Leta [15]98 přijato od Jana Podušky za grunt 4 R.
Z toho dáno obci skoupených po Dorotě 2 R.
f 15a
Z toho dáno dluhu termínů, což se z regimenu našlo za n[ebožtíka] otce jejich do peněz míšených sirotčích 10 R
28 gr.

Ty se mají při vydávání ze všech dílů srážeti.
Letha [15]99 za purgmistra Jana Kuběje přijato od Jana Podušky za grunt ročních peněz 4 R.
Z toho dáno obci lipovské peněz skoupený od Doroty 2 R.
Jakož Mikulášovi náleželo mimo prvnější vyzdvižení dílu jeho ještě se dodati 16 R 27 gr 1 ½ den, ta spravedlnost jakožto po zběhlým na J.M. Páně připadla. Z níž jest hotových peněz k ruce J.M. Páně vyzdviženo 2 R a s[irotkům] n[ebožtíka] Prokše Brhlového odvedeno 4 R. Ta jak jim jíti má, zápisem se spravíš.
Letha 1601 za purgmistra Václava Pytlovaného přijato z gruntu Jana Podušky za grunt 2 R.
Letha 1602 za purgmistra Václava Pytlovaného přijato od Jana Podušky za grunt 1 R.
Letha 1603 za purg[mistra] Václava Pytlovaného přijato od Jana Podušky za grunt 1 R 15 gr.
Letha 1604 za purgmistra Pavla Psíka přijato od Jana Podušky za g[runt] 1 R 15 gr.
Letha 1608 za purgmistra Jana Kolacie přijato od Jana Pytlovaného na místě Jana Podušky za g[runt] 2 R.
Letha 1609 za purg[mistra] Jíry Pejhy přijato od Jana Podřezalova za g[runt] na místě Jana Pytlovaného 2 R.
Letha 1610 za purgmistra Jíry Pejhy přijato od Martina Benedíkova za grunt 1 R.
Letha 1611 za purgmistra Vaňka Spěváka přijato od Martina Benedíkového za grunt 2 R.
Letha 1612 za purg[mistra] Jana Kolacije přijato od Martina Benedíkova za grunt 4 R.
Z poručení Její [Mil]osti Paní dáno a půjčeno jest Janovi Poduškovýmu, má je oplatiti, když jemu peníze půjdou z gruntu Martina Benedíkového, 4 R.
Letha Páně 1613 za purgmistra Jana Kolacije přijato od Martina Benedíkova za g[runt] 4 R.
Letha 1614 za purgmistra Jíry Vnučka od Martina Benedíkového za grunt přijato 4 R.
Letha 1615 za purgk[mistra] Jiříka Vnučka od Martina Benedíkového za grunt přijato 4 R.
f 15b
Leta Páně 1617 za purgkmistra Jiříka Vnučka od Martina Benedíkového přijato peněz za grunt 2 R.
Letha 1618 za purgkmistra Jiříka Vnučka přijato od Martina Benedíkového za gr[unt] 2 R.