Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

52 Nápadníkům po n[ebožtíku] Janovi Řidkovém

f 146a

I což se jim po Kateřině, dceři nebožt[íka] Martina Řidky, dostalo níže psaným osobám.
Vyhledalo se jim spravedlnosti všem společně 40 R 3 gr, však každému rozdílně toto:
Item Janovi Kubějovi, což jest od Vaška Duchamových skoupil 15 R 12 gr.
Item Dorotě Kotačkovej, což sou jí dobrovolně nápadníci nebožt[íka] Jana Řidky pustili 15 R.
Item Kateřině, dceři nebožt[íka] Jana Řidky, do Vrbky mimo to, což na Václavovi Řidkových bratru jejím jí náleží 9 R
21 gr.
Pars 40 R 3 gr.
Na tu summu mají hotových:
Item na Prokšovi Brhlovi a manželce jeho za dobytek a obilí prodané 22 R.
f 146b
Ty se jim mají s toho statku Prokše Brhle vyplniti.
I poněvadž Jan Kovář držitelem toho statku po nebožt[íkovi] Prokšovi Brhlovi zůstává a 12 R zadržel, povinen jest je položiti.
A hotových při právě krom těch 22 R vejš psaných jim náleží 18 R 3 gr.
Z těch 18 R hotových vydáno Janovi Kubějovi 11 R 27 gr.
A tak jemu toliko 3 R 15 gr ještě náležeti bude.

Letha [15]94 přijato z gruntu Janka Kováře peněz purgkrechtních 6 R.
Z toho dáno Janovi Kubějovi ostatních 3 R 15 gr.
A Dorotě Kotačkovej též dáno 2 R 15 gr.
A tak ještě z gruntu Prokše Brhla má Jan Kovář vyplniti i s těmi zadrželými 16 R.
Na ty vyšlé peníze se nachází na gruntě Jana Roháčka
8 ½ R. Na to jest položil 4 R.
Ty sou vydány Dorotě Kotačkové.
Letha [15]94 přijato od Janka Kováře na zadrželé peníze z gruntu 1 R.
Ten jest vydán Dorothě Kotačkový.
Letha [15]95 přijato z gruntu Jana Kováře 6 R.
Ty sou dány Kateřině na díl její.
f 147a
Leta [15]97 dáno Kateřině ostatní díl její 3 R 21 gr.
Leta [15]98 přijato z statku Prokše Brhly dluhu za obilí a dobytek, jakž napřed psáno 12 R.
Z toho dáno Dorotě Kotačkové ostatek dílu jejího 7 ½ R.
A tak ti nápadníci svou spravedlnost zouplna vyzdvihli.