Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

53 S[irotci] n[ebožtíka] Jiříka Sládka

f 148a

Jest jich tři: Pavel, Zuzanna, Kateřina a Dorota mateř jejich štvrtá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti:
Na gruntě 21 Mikoláše Stenicského mimo to, což se dluhu z toho statku vyplniti má 134 R 24 gr 1 den. Přijde jim leta [15]99 4 R 24 gr 1 den a potom po 6 R.
Item týž těm sirotkom náleží podle rejster horenských v listu 108 na vinohradě Vávry Janulkovejch 28 R. Ty jim po vyjití 12 R sirotkům Vávry Vařeje po 3 R, jakž týž knihy v sobě šíř obsahují, jíti mají.
A z vinohradu na Kněždubsku 5 R.
Summa toho 167 R 24 gr 1 den.
Přijde s té summy na jednoho každého toto:
Item Pavlovi 42 R 8 ½ gr.
Item Zuzanně 42 R 8 ½ gr.
f 148b
Item Kateřině 42 R 8 ½ gr.
Item Dorotě mateři jejich mimo ty 4 R z závdanku vyzdvižené 40 R 29 gr 3 ½ den.
Ta summa jim všem, když se dluhy splatí, kteréž při gruntu Mikoláše vejš psaného podle knih purgkrechtních poznamenány sou, po 8 R při Vánocích pokládati má.
A mimo to nic vyšlého do letha [15]93 nemají.
Dorota, mateř těch sirotkův, te[n] vinohrad vejš psanej na díl svůj v pěti zlatých přijala.
Dorota, mateř těch sirotků, ta sobě na gruntě manžela jejího Mikuláše Maryasa díl svůj 40 R 29 gr 3 ½ den srazila. A tak tu spravedlnosti více žádné nemá.

Letha [15]99 za purgmistra Jana Kuběje přijato z gruntu Šimka Poláka prvních peněz 4 R 24 gr 1 den.
Z toho dáno Zuzaně na díl její muži její[mu] 2 R.
Letha 1600 za purgmistra Jana Kuběje přijato od Šimka Poláka 4 R.
Z toho dáno Zuzaně na díl její hotových 2 R.
A Vaněk Boháčů z Hluku muž Zuzanin z vinohradu vyzdvihl
8 R.
A jakož jemu ještě mimo to dodati dílu Zuzany manželky jeho sumy 23 R 8 ½ gr, takové peníze prodal sirotkom vejš psaným, totiž Pavlovi a Kateřině, za hotových 4 R. A tak on tu dílu Zuzaniného nic míti nebude.
f 149a
Téhož letha a za purg[mistra] dáno z dílu Pavlového na zkoupení peněz od Vaňka Boháče 2 R.
A z dílu Kateřininého tolikýž 2 R.
Letha 1601 za purgmistra Václava Pytlovaného přijato od Šimka Poláka 3 R.

Od Jana Tlustého za vinohrad 1 ½ R.
Zuzany napřed psané manžel prodal Martinovi Chocholovi na vinohradě dílu jejího 7 R.
Letha 1604 za purg[mistra] Pavla Psíka přijato od Marka Černého za grunt 2 R.
Od Martina Krejčího na místě Tlustého za v[inohrad] 3 R.
Ty sou vydány Pavlovi na díl jeho.
Letha 1607 za purg[mistra] Jana Kolacie přijato od Martina Krejčího za vinohrad v Staré hoře 3 R.
Letha 1608 za purgmistra Jana Kolacie přijato od Martina Krejčího za vinoh[rad] v Staré hoře 3 R.
Letha 1612 za purg[mistra] Jana Kolacije přijato od Martina Krejčího za Starou horu dvojích peněz 4 R.
Ten vinohrad doplacený.