Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

55 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Maškova

f 152a

Jest jich 6: Pavel, Martin, Jíra, Mikuláš, Dorota, Markéta a Zuzanna macocha jejich sedmá.
Martin na gruntě hospodářem, Jíra ženatý, Pavel, Mikuláš ti neženatí zůstávají, Dorota vdaná, Markéta ta jest umřela.
Vyhledalo se jim spravedlnosti:
Na gruntě 22 v Městečku Martina bratra jejich 126 E.
Též jim náleží půl achteli na vinohradě v hoře Petrášovci, kderýž Jíra, bratr těch sirot[ků], drží podle zápisu kněh horenských v listu 138, co jest nebožtík Jan Mašků otec jejich závdanku a peněz ročních dvojích letha 1587 a letha [15]89 zaplatil 10 R.
Ty jim když jiní nápadníci nejpre podle zápisu Jíry Maškova v témž listu, což jim tam náleží, vyzdvihnou, po 2 R.
Více jim náleží za krávu prodanou 3 R.
Summa toho 139 R.
Dělíce na 7 dílů, přijde na jeden každej díl po 19 R 25 gr
5 den.
f 152b
Jíra, jeden s těch sirotků, sobě na díl svůj na vinohradě, kderýž koupil, 10 R porazil. A tak jemu příde z gruntu ještě dílu jeho dodati 9 R 25 gr 5 den.
Martin ten též na gruntě svém dílu svého sráží 19 R 25 gr
5 den.
A mimo to zadržel sirot[kům] do letha [15]93 12 R a ostatek od letha [15]94 při Vánocích platiti má pořadně po 5 R.
Item Zuzanna, mateř těch sirot[ků], ta jest na díl svůj krávu ve 3 R přijala.
Margeta ta jest umřela, spravedlnost její na Pavla, Mikoláše bratry její připadla.

Letha [15]94 přijato z gruntu Macka Vaňka Miklových 5 R.
Víceji přijato na zadrželé peníze od téhož Macka 3 R.
Z toho dáno od vkladu do register těchto Václavovi Lethovskému 3 gr 5 den.
A Zuzanně na díl její vydáno tolikéž 3 R.
Holomkovi Židu dáno za dluh n[ebožtíka] otce jejich 2 R.
Více dáno Jírovi na díl jeho 1 R.
A Dorotě též dáno na díl její 1 R 26 gr 2 den.
Letha [15]95 přijato [od] Macka Miklového peněz purgkrecht[ních] 5 R.
Z toho dáno Dorotě na díl její 1 R.
Jírovi též dáno 1 R.
Janovi Mlynářovému za dlu[h] n[ebožtíka] otce jejich dáno
1 R.
Ty se mají ze všech dílů sníti.

f 153a
Letha [15]96 přijato od Macka za grunth peněz purgkrechtních 5 R.
Téhož letha [15]96 koupil Macek od Martina napřed psaného, což jemu na gruntě téhož Macka náleželo 18 R. A tak tu spravedlnosti více žádné nemá.
Téhož letha koupil tenž Macek od Doroty, sestry téhož Martina, což jí ještě náleželo 15 R. A tak ona již více spravedlnosti tu žádné nemá.
Téhož letha dáno macoše těch sirotků na díl 2 R.
A Jírovi též dáno na díl jeho 1 R.
Leta [15]97 přijato z gruntu Macka Miklového 4 R.
A mimo ty peníze položené koupil od Zuzanny dílu jejího jí náležitého 16 R 15 gr. A tak táž Zuzanna žádné spravedlnosti tu více nemá.
Jírovi dáno na díl jeho 1 R.
Leta [15]98 přijato za grunt od Macka Miklového 4 R.
Z toho dáno Jírovi na díl jeho 2 R.
Letha [15]99 za purgmistra Jana Kuběje přijato od Macka Miklového za grunt 4 R.
Ty sou vydány Jírovi ostatek na díl jeho. A tak on svou spravedlnost zouplna vyzdvihl.
Letha 1600 za purgmistra Jana Kuběje přijato od Macka Miklového za grunt 4 R.
Letha 1601 za purgmistra Václava Pytlovaného přijato od Macka Miklového za grunt 4 R.
Letha 1602 za fojta Mikuláše Vodičky [a] Václava Pytlovaného purg[mistra] přijato od Macka Miklova za g[runt]
1 R.
Letha 1603 za purg[mistra] Václava Pytlovaného přijato od Macka Miklova za g[runt] 4 R.
Z poručení Její [Mil]osti Paní půjčeno Martinovi Slovákovi k důležité jeho potřebě peněz hotovejch těchto sirotkův 6 R. Ty peníze oplatiti má o posudku nejprve příštím letha 1604. Místo rukojemství podstavil jim vinohrad svůj v Staré hoře.
f 153b
Letha 1604 za purg[mistra] Pavla Psíka přijato od Macka Miklového za grunt 4 R.
Letha 1607 za purgmistra Jana Kolacie přijato od Martina Slováka na dluh půjčených jemu peněz 2 R.
Letha 1608 za purgmistra Jana Kolacie přijato od Macka Miklového za grunt 2 R.
Letha 1609 za purgmistra Jíry Pejhy přijato od Macka Miklového za grunt 2 R.
Letha 1611 za purgmistra Vaňka Spěváka přijato od Tomáše Filipcova za grunt 3 R.
Letha 1612 za purg[mistra] Jana Kolacije přijato od Tomáše Filipcového za grunt 4 R.
Letha 1613 za purgkmistra Jana Kolacie přijato od Tomáše Filipova za grunt 4 R.

Letha 1614 za purgmistra Jíry Vnučky od Thomáše Filipového za grunt přijato 4 R.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jíry Vnučka od Tomáše Filipového přijato za grunt 4 R.
Ty 4 R jsou půjčeny Jírovi Maškovi, bratru těch sirotků, na koupení koní, má je při posudcích po 2 R zase pokládati a oplatiti do tohoto statku.
Rukojmě za něho Mach Martinů a Jura Ruka.
Letha Páně 1616 za purgkmistra Jana Vaškového položil Tomáš Filipů za grunt 3 R.
Leta Páně 1617 za purgkmistra Jiříka Vnučka od Tomáše Filipového přijato za grunt peněz ročních 4 R.
Letha 1618 za purgkmistra Jiříka Vnučka Thomáš Filipů položil za grunt peněz ročních 4 R.