Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

58 S[irotci] n[ebožtíka] Matěje Rožka

f 159a

Jest jich dvé: Kateřina a Dorotha.
Kateřina ta se zmrhala a Dorotha ve dvoře velickém slouží.
Vyhledalo se jim spravedlnosti podle zápisu kněh starejch sirotčích v listu 121 65 R 11 gr.
Dělíc na dva díly, dostane se jedné každé po 32 R 20 ½ gr.
Na to mají na gruntě Martina Machaly 26 R 15 gr. Ty se jim pokládati mají od letha [15]94 při Vánocích po 4 R.
A mimo to tenž Martin Machala nadepsaným sirotkům zůstává zadržalých peněz od letha [15]89 až do letha [15]93 čtvery peníze po 4 R – 16 R.
A hotovejch při právě bejti má 22 R 26 gr.

Letha [15]94 přijato od Martina Machale peněz purkrechtních 4 R.
Ty složeny do truhlice sirotčí.
Od vkladu do register těchto Václavovi Lethovskému dáno
6 gr 3 den.
Letha [15]94 položil Martin Machalů na zadržalé peníze za grunth 3 R do truhlice.
Z toho dáno Dorotě na díl její 2 R.
Více dáno Kateřině dílu jejího 3 R.
Letha [15]95 přijato od Martina Machale za grunth peněz purgkrechtních 4 R.
Z toho ze všeho dáno Dorotě na díl její 6 R 24 gr.
f 159b
Letha [15]96 přijato z gruntu Martina Machala peněz purgkrechtních 4 R.
Leta [15]97 přijato z gruntu Martina Rožka 4 R.
Dorotě dáno na díl její 5 R.
Leta [15]98 přijato přijato od Martina Machala za g[runt]
4 R.
Ty sou vydány Kateřině na díl její.
Letha [15]99 za purg[mistra] Jana Kuběje přijato od Machale za grunt 4 R.
Z toho dáno Dorotě na díl její 3 R 15 gr.
Kateřině též dáno na její díl 3 R 15 gr.
Letha 1600 za purgmistra Jana Kuběje přijato od Machale za grunt 3 R.
Z toho dáno Dorotě na díl její 1 R 15 gr.
Kateřině též dáno 1 R 15 gr.
Letha 1601 za purgmistra Václava Pytlovaného přijato od Machale za grunt 2 R.
Z toho dáno Dorotě do Kostic na díl její 1 R.
Kateřině též dáno na její díl 1 R.
Letha 1602 za purgmistra Václava Pytlovaného přijato od Machale za grunt 1 R.
Ten jest vydán Kateřině na díl její.

Letha 1603 za purg[mistra] ut s[upr]a přijato od Martina Machale za grunt 4 R.
Ty sou vydány Kateřině na díl její.
Letha 1604 za purg[mistra] Pavla Psíka přijato od Pavla Velečkového za grunt 4 R.
Dorotě dáno na díl její ty 4 R.